PLODINE d. d.

, Rijeka
Datum ažuriranja: 13.4.2023.
OIB: 92510683607
MBS: 040021232
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 42.294.000 euro
Nadležni sud: Trgovački sud u Rijeci
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Ružićeva 29
Grad: Rijeka
Poštanski ured: 51000 Rijeka
Djelatnost po NKD2007: 4711
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

5.947.572.952 HRK789.378.585 €
+14,8 %

ROA

8,7 %
-1,3 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

34,4 %
-0,6 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

565.853.614 HRK75.101.681 € (9,5 %)
+8,1 % (- 0,6 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

0,9
+ 0,3

Omjer duga i EBITDA

2,9
+ 0,6

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 4.220.307.521560.131.067 4.372.542.806580.336.161 4.536.580.164602.107.660 e&joPtpRIii#p iykmPsEsUcteE
Poslovni prihodi 4.213.363.427559.209.427 4.369.939.001579.990.577 4.533.695.353601.724.780 xuDqXIuHMgVpO eFaudS$dfk$@G
Rast/pad poslovnih prihoda (%) -0,5 % 3,7 % 3,7 % #GJKav JK&#NX
EBITDA 407.171.71354.040.973 423.396.71556.194.401 420.184.92455.768.123 LaGhVRO@AOŁ Sg€ajhRJHsQ
EBITDA marža (%) 9,7 % 9,7 % 9,3 % Nn€CGg fDiKM
EBIT 178.922.89623.747.149 185.765.91624.655.374 216.844.45528.780.205 WRyv$KTmAGm HxjbUfjkqFk
EBIT marža (%) 4,2 % 4,3 % 4,8 % $MYjT KoX@l
Neto dobit 118.340.16515.706.439 133.053.86117.659.282 160.808.25721.342.923 uFJmitlHwbs JggGYlMAZ@Z
Operativni novčani tok 327.200.52043.426.972 428.398.39256.858.238 423.247.76056.174.631 GsWlXRwJ€jJ ASrausr@c#k
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 6,6 % 6,6 % 7,2 % yrmxd$ ecWdn
Financijske obveze 1.275.235.843169.252.882 1.209.262.068160.496.658 1.188.560.983157.749.152 VŁXQ&WTQncIAf OU@xZObbebzlŁ
Koeficijent tekuće likvidnosti 0,6 0,5 0,6 fu$ kcM
Omjer duga i EBITDA 3,1 2,9 2,8 mS& sCd
Stupanj vlastitog financiranja (%) 25,2 % 28,6 % 31,4 % vVkLNI prGjI@
Omjer duga i vlastitog kapitala 1,9 1,5 1,3 nCI BMx
Broj zaposlenika 3.413 3.381 3.424 ddl&x fVCA$
Prosječna mjesečna neto plaća 5.104677 5.346710 5.592742 UMRi# TkyxP

Odgovorne osobe

Osnivači i članovi društva

Mile Ćurković , OIB:QTJ#z$l€&ZD , osnivač
kGFPfyydEwKHtWz

Osobe ovlaštene za zastupanje

Mile Ćurković , OIB:RgCTYPJ@gJT , predsjednik uprave rD$zXGgxpGMTVarVtZFLWdAjF$iBubJeFL
HviLZEh$nsFNmzn
Đozi Heberling , OIB:#Wdb@@NDRtb , član uprave deDN@oNKS$shABkawNeyPpUzFlDIN#sQX@
hCyZuWŁb
Mirjana Palada Kmetović , OIB:grHudZSdXvs , član uprave $MtKKISlF@YJcKCZiiWYIytJirQHjvpc&d
crtynQcr

Nadzorni odbor

Filip Ćurković , OIB:#eHilkbAq$A , zamjenik predsjednika nadzornog odbora XkCYkhYxLCPO&M€nQlq#G&X@PCAGmliEtceyZ
SJQPYRolQLVm&
LUKA ĆURKOVIĆ , OIB:KUAB#bNEJih , predsjednik nadzornog odbora SLfZLaZnGO@cZknkoSŁwkZqaODsiDlUJho@NrP
ZvrognMyhWMwe
KRUNO TORIĆ , OIB:sKr&yaELHnx , član nadzornog odbora kazu#qnZzZzJF&zCOVcVVNGi€vsFtmDSHzDFtX@wps&FzBmA€XwvkSbWURwF€hmMVgBLyuOwY
mljQBp@JrGVwOnvYm

Podaci o subjektu

OIB: 92510683607

Ulica: Ružićeva 29

Grad: Rijeka

Županija: Primorsko-goranska

Email: rchyxHFqqSŁaHKIAW€

Telefon: nyGShy$NbRW

Fax: HzMsLCsOgvd

Temeljni kapital: 42.294.000 euro

Djelatnosti: Pečenje pilića, pilićih rasjeka i svinjskih koljenica; Pečenje proizvoda od dubokosmrznutog lisnatog i dizanog tijesta; Konfekcioniranje polutvrdih i tvrdih sireva; Konfekcioniranje svježeg mesa i mesnih proizvoda; Konfekcioniranje svježeg i suhog voća i povrća; uvoz i skladištenje hrane za kućne ljubimce; poslovanje nekretninama; građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem; prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; zastupanje stranih pravnih osoba u prometu roba i usluga; trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka; pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (catering); pružanje usluga smještaja; proizvodnja pića; promet opasnim kemikalijama; izrada procjene opasnosti; osposobljavanje pučanstva za provedbu mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom; osposobljavanje radnika za rad na siguran način; međunarodno otpremništvo; prodaja robe s konsignacijskog skladišta i prodavaonica; kupnja i prodaja robe; mjenjački poslovi; usluge fotokopiranja