JANAF, d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 3.12.2022.
OIB: 89018712265
MBS: 080118427
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna / 285.020.060,65 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 29.8.1974.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Miramarska cesta 24
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Djelatnost po NKD2007: 4950
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

879.123.634 HRK116.679.758 €
+13,0 %

ROA

7,1 %
+ 0,6 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

96,1 %
-0,8 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

600.932.605 HRK79.757.463 € (68,4 %)
+12,5 % (- 0,3 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

13,1
-3,6

Omjer duga i EBITDA

0,2
+ 0,0

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 781.857.011103.770.258 714.324.67294.807.177 790.037.270104.855.965 aLjiHvŁLfJX QslpyalTGhe
Poslovni prihodi 751.896.48199.793.813 696.004.89992.375.725 778.646.906103.344.204 $CgVmFJZctN CE&VStUsRnB
Rast/pad poslovnih prihoda (%) -0,5 % -7,4 % 11,9 % zaqEiX dfymI$
EBITDA 480.935.00363.831.044 452.505.70960.057.829 534.948.83870.999.912 PgCsJ#BFnkD pgtcIy€TQwz
EBITDA marža (%) 64,0 % 65,0 % 68,7 % JFkhdr &&#g#J
EBIT 346.312.66845.963.590 305.254.33340.514.212 357.342.69847.427.526 mvQALyPhTOW Bev#VnzSyEW
EBIT marža (%) 46,1 % 43,9 % 45,9 % X&HhXP JrqcuX
Neto dobit 303.742.79340.313.597 261.909.63134.761.382 288.105.78338.238.209 GnxxtbBPf#o jDnxgOANCEP
Operativni novčani tok 493.631.67765.516.182 409.720.54254.379.261 528.531.61970.148.201 YTzkbŁYie#M GoNdwGxxvwc
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 7,8 % 6,6 % 7,4 % OdepY jcqOs
Financijske obveze 82.646.31210.969.051 90.053.70111.952.180 84.900.98011.268.297 TxPe@JŁBx@ VuX&ŁjDYzW
Koeficijent tekuće likvidnosti 4,8 3,7 3,7 LOZ$ FVGs
Omjer duga i EBITDA 0,2 0,2 0,2 gvF ulZ
Stupanj vlastitog financiranja (%) 94,5 % 94,1 % 95,2 % tx€Ły@ xv€zHZ
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,0 0,0 0,0 Ghp ufE
Broj zaposlenika 371 370 377 wyh EXT
Prosječna mjesečna neto plaća 9.9011.314 10.2781.364 10.4211.383 ZiDNaC xhJ€IH

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Vladislav Veselica , OIB:lDf&eVQgulO , član uprave eCsPB@sxpZkgQ#kU&BfQIYiJcf#TMuwftTeLotvjWGZnAdPB#AUeOUGGaiscCZl$iFs&WY
mJL&#B€#I€QzZL Povezani subjekti (1)
STJEPAN ADANIĆ , OIB:ZSQYMYrFATg , predsjednik uprave @beE$qSlbUKSSaFHgauLJŁZbQvTp@ngJyV@favNN@N@xPŁ@€GQLlLHW@C
CuGXinttBa@cg Povezani subjekti (1)

Nadzorni odbor

Melita Madžo , OIB:mqMgO&BhMQx , član nadzornog odbora Vjmc#@q€AcXAHwUfKENfAcgkaYlza$bwdOCŁARyEp€cEOqFq
zWxcŁrwzCCCcS
Ivica Nuić , OIB:xdEAhdyuVey , zamjenik predsjednika nadzornog odbora LIvBŁcVqT#ŁDD€xrYI&€PWs
ybXDnMN$ex€Q Povezani subjekti (4)
Nina Ban Glasnović , OIB:w&uzgnSJXxa , predsjednik nadzornog odbora BBprZlYgjvW&ghYndFŁbLEoBvjPWR&NVBAWB@atQFRVaZŁORHŁuDXWO&To&wWCPmiB$fLXpDSpV#pNhvV@ORIK@ksanPd@zDCoyYEoGqPrqoAT
MGHHaYt@eYEQtqqa
ČENGIJA ŠARIĆ JADRANKA , OIB:fVvRyBUIrnx , član nadzornog odbora eCXZOkZNgIWcbPFKZUt$VŁuLUzpbLr€VthP#G€vmTcJSIzUCsx$u@sbeNLEV#@CvKBpzAKDaeH
Povezani subjekti (1)
SPAJIĆ JOSIP , OIB:hzwcDbemoUw , član nadzornog odbora JYBGrm##arWaTHHKaCitaQv
Povezani subjekti (2)
Marijo Rođak , OIB:KinrHjwNPo€ , član nadzornog odbora AintOeIgDWLYcU&REkGhWyi
wdD$tQkdG Povezani subjekti (1)

Podaci o subjektu

OIB: 89018712265

Ulica: Miramarska cesta 24

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Email: sVGecntEkzNZŁJ

Telefon: KWLSrjJHi

Fax: IŁxPLiVPY

Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna / 285.020.060,65 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: opskrba brodova u luci terminala Omišalj; dorada nafte; izvođenje investicijskih radova u inozemstvu; ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj; servis, ispitivanje i ovjeravanje: turbinskih i obujamskih protočnih mjerila, mjerila tlaka, mjerila temperature, mjerila gustoće, mjerila viskoziteta i mjerila razine; zastupanje inozemnih tvrtki; mjenjački poslovi; vođenje, organizacija i nadzor investicija (rekonstrukcija, održavanje), nabava i kontrola opreme i radova i građenje; izrada investicijske dokumentacije, izrada tehničke dokumentacije i tehnički nadzor; stručni poslovi zaštite okoliša; skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje otpada odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada; poslovi državne izmjere i katastra nekretnina i to:; izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova; izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označivanja i održavanja državne granice; izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata; izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije; izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta; izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina; izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova; izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskoga projekta, izradba elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka); izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt; iskolčenje građevina; izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja; geodetski radovi u komasacijama; poslovi stručnog nadzora nad radovima: izradbe elaborata katastra vodova i tehničkog vođenja katastra vodova, izradbe posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskoga projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka), iskolčenja građevina i izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja; transport nafte naftovodima; transport naftnih derivata produktovodima; skladištenje nafte i naftnih derivata; skladištenje biogoriva; poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje; djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenje kemikalija; transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima; transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom; transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima; trgovina na veliko naftnim derivatima