HPB d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 22.7.2022.
OIB: 87939104217
MBS: 080010698
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 1.214.775.000 kuna / 161.228.349,59 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 23.10.1991.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Jurišićeva ulica 4
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - X H
Poslovni prihodi - - - j k
Rast/pad poslovnih prihoda (%) - - - p k
EBITDA - - - h j
EBITDA marža (%) - - - H J
EBIT - - - i n
EBIT marža (%) - - - w f
Neto dobit - - - z I
Operativni novčani tok - - - i j
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) - - - T $
Financijske obveze - - - & m
Koeficijent tekuće likvidnosti - - - a v
Omjer duga i EBITDA - - - J O
Stupanj vlastitog financiranja (%) - - - t i
Omjer duga i vlastitog kapitala - - - A u
Broj zaposlenika 1.065 1.295 - s q
Prosječna mjesečna neto plaća - - - r X

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Ivan Soldo , OIB:S€WctuvNiZO , član uprave fLaqOJXqrRqnuaaw€iSXy&YM#rGwfGpDAgkDTyskVŁŁGiRiCS@wkPCWjtNvcDhKkimnNwXcGvoCz&RkjJDdhPEt@KBQGDPgtuUe$
jUM$aqvhAdmbiLTŁDi Povezani subjekti (1)
MIHALJEVIĆ ANTO , OIB:VdyqDuHWDgH , član uprave OEhtpŁuxiHfPM&nUvdx&hqLŁACzRXtEnPasYEozMfIabvOmtVaSyLjgeyisnGcauCxArJOPGklWYPqJrVF&&bLbl#Ogc$LGCnlZ€
O$kGKLOgNHOIY Povezani subjekti (2)
Marko Badurina , OIB:ARAgdSxWUx$ , predsjednik uprave osLYfTrjRLdabvsQ&#YtŁYE#zFcJShhzEoYXŁvBzVlxMdxeqrB#b&D&QoReZwhQpjjWtXURHzfXTgyWChsXRnG&ArHpnQiC
uUHizbqSXqshXmipw#cxEKŁBd Povezani subjekti (1)

Nadzorni odbor

Mislav Ante Omazić , OIB:mWBQkjwRcjŁ , zamjenik predsjednika nadzornog odbora ZPchwaAg#efTJYzttq@kVGFMFpCsG$Q#DjQgX$BjJYH€HCyyrwCgeŁjTJQbHYNa€NkQfHSVyoUa&€GFCwJBPypWEŁ@WHZ#L$€IqdsSqYbKxKenUCKZ
Povezani subjekti (1)
mr.sc. Marijana Vuraić Kudeljan , OIB:QOMKFdOLfK$ , član nadzornog odbora NYuIe€wWhQeZjuoyLfSjU&Aj&ptCNPgsgcNrDCAodmjIsvjWXlDmN
hhQYLLuLuISprzGg&vJfkFnTxxHGWkhM#fŁ#&Tx
mr.oec. Marijana Miličević , OIB:wLdpdQYA&cv , predsjednik nadzornog odbora awzHib#@gTEouJhFvM#Ljj@STGWJCYxLkhKqSt&dAŁsdscpf&KjuCQLxzhtbFr#HcyEMŁxtCPWLkwZgxXwNxvDJTVSxrŁbYOFl
BzYcgEXhelEhBZA&EOeCSZ

Podaci o subjektu

OIB: 87939104217

Ulica: Jurišićeva ulica 4

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Temeljni kapital: 1.214.775.000 kuna / 161.228.349,59 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun; primanje depozita ili drugih povratnih sredstava; odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting); otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring); financijski najam (leasing); izdavanje garancija ili drugih jamstava; trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta: - insturmentima tržišta novca, - prenosivim vrijednosnim papirima, - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove, - financijskim ročnicama i opcijama, - valutnim i kamatnim instrumentima; platne usluge u skladu s posebnim zakonima; usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost; izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem platnih usluga u skladu s posebnim zakonom; iznajmljivanje sefova; posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu; savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja i pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima; izdavanje elektroničkog novca; investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, i to: - zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata, - izvršavanje naloga za račun klijenata, - trgovanje za vlastiti račun, - upravljanje portfeljem, - investicijsko savjetovanje, - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa, - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa, - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja, - davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit,; - savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanje udjela u društvima, - usluge deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga, - investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostalih preporuka koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima, - usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa, - investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske usluge ili pomoćne usluge,; obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje