HT d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 2.1.2021.
OIB: 81793146560
MBS: 080266256
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 27.1.1999.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Radnička cesta 21
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Djelatnost po NKD2007: 6110
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

5.986.688.946 HRK
+4,1 %

ROA

5,3 %
-0,3 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

87,2 %
-0,2 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

2.624.143.136 (43,8 %)
+3,9 % (- 0,1 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

3,8
+ 0,2

Omjer duga i EBITDA

0,2
+ 0,0

Sažetak

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi (HRK) 6.265.933.192 6.195.091.756 6.069.827.877 IAJjfjeScAh€# MqC&QMvlv€RMQ
Poslovni prihodi (HRK) 6.230.674.744 6.174.721.542 6.051.146.125 aBN#@€Wp€uUaE IwmQBqwRqO#&Y
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 2,7 % -0,9 % -2,0 % NsTTCx XPJdE
EBITDA (HRK) 2.522.763.982 2.621.354.915 2.539.009.778 iCiiKO&ncMD€€ e&hV€qsT€fqkW
EBITDA marža (%) 40,5 % 42,5 % 42,0 % lscDuŁ ThoŁHO
EBIT (HRK) 1.115.618.453 1.292.940.900 945.349.769 GcSMZMJtUuF QBRZqqjdx€u
EBIT marža (%) 17,9 % 20,9 % 15,6 % iJLZXE lXv@ZH
Neto dobit (HRK) 841.265.804 990.660.719 717.064.453 xNaHeTgwBwm MBdfiwEcPPS
Operativni novčani tok (HRK) 2.557.167.727 2.270.850.319 2.402.192.308 zIBAuEH@ŁIw#a LPjFKQHtsd€Y#
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 7,7 % 8,7 % 6,3 % fCgqb JxfUS
Financijske obveze 251.857.596 84.273.957 402.981.262 GeecoExeVHC TTNŁSŁIeGkC
Koeficijent tekuće likvidnosti 2,6 2,6 2,9 i#f FWO
Omjer duga i EBITDA 0,1 0,0 0,2 mmC #x@
Stupanj vlastitog financiranja (%) 85,2 % 87,0 % 84,6 % chluYo $ŁjQxL
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,0 0,0 0,0 pTr JKp
Broj zaposlenika 3.653 3.960 4.085 ANnE$ k&jnj
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) 9.283 9.484 9.702 xoFIc WqYmKp

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Siniša Đuranović , OIB:vLlYRCUVCcd , član uprave bS#jPYlByvASH#LpoTjTcAAKCCljhhNlGUMtNzGRslRzvydeGTlCZJAbRpgNtBaQhVLtnYbuMRgxpHVKeGdN$KL@TrbeTzeqKARZmqxny
xwHiIsJUWomeMUWK Povezani subjekti (1)
KONSTANTINOS NEMPIS , OIB:OZ$&@bTtwmo , predsjednik uprave v&duPwVEUDULŁSK@KxM€m#PYQ$r#VcUsbEUXy#XowPBGzO&kteI$joC#mFeTEapypip$@sEQaeIWyJeBŁGHxUZItCZqtWEj
VgJWQfAmBZyaFglCdg Povezani subjekti (1)
BORIS DRILO , OIB:cT@TxdPa&ze , član uprave BQ#V$svosOc€aGXc€DNWXNNzqlCpmGwiHHŁJ@EKtwTrRŁUdMaBRXpdHuDAkPqGClY#xTG
OezyZfEb$zWIvOkvYzk Povezani subjekti (1)
Nataša Rapaić , OIB:ALF@a#CpQGz , član uprave FdKFLdXeP@DSHGOH#xYvŁAMS#IhZ€WvtVBtz€pDHXzjn&z@wLtIyxQ#FQxLC$€gyHP>VILuQYFXfWBLqNKO@&FHoiHeAL
ZTrgn&xdvk@Dgy Povezani subjekti (3)
Marijana Bačić , OIB:uorbKxKqVjJ , član uprave Tx€ktBmuF€slŁoETNYfRzVNTAxmUIBp€HWUFyyCjQPbzBCrsFe@SvSP@klj$VSlDPueiUŁaUV&AkzTR€FzOkEWIuGWbNPHO€
jXjNdIYGDi& Povezani subjekti (1)
Matija Kovačević , OIB:zRlEQTlwbDB , član uprave Łylpb@eMFOnCBbpEa&bIgbZPdbSK#kQs#hXrhunaiwdoLPkigPKzŁ$aeYWMAlTSb@#HZD€cmPBfq€rDOxpkkZXtŁGzSLimu
PdCrQHKehtek
Ivan Bartulović , OIB:€VqfnT€I$on , član uprave BgHISJmREiMQM&ŁsGmKDx$tujWUkxkdygwALI€yU$baBrFeingxcrlvGsTe$vBZZFTpV&ujHtvIWasCeyr&RsBH$A#YvZ&f
zCA&YVImz@po Povezani subjekti (1)

Nadzorni odbor

Eirini Nikolaidi , OIB:$dZlAQADEEI , član nadzornog odbora nDLuVBWuoxQOUavkIpEDUDSMXgPXeZyauzTyMhsldJBxkOFKKmyUABujqŁWus€PP€vaaH@Yg&Y
gKCbhJbENygeasFpHMK€zezsyvulDNORXhajgOXNTnrXoaVnVXvLW€fBRQjsUwAŁjPHzSbJyv@
Dolly Predovic , OIB:lLtcDYZGPmX , član nadzornog odbora C$YBYSQlkycmrtZSbVzN&WY
SUOvMLSOgUhgUoyzJyNKEIeBokF€qWYbmcFmKdDaSk& Povezani subjekti (1)
Marc Stehle , OIB:SJMFkjcqUpM , član nadzornog odbora UKwMGiFUdJ&G#xiLomvtxaL
MxbfbVOmDraH$v@WbV@GsVCSNBXtDf&U#€kVkCjŁOdyVapnWrPU
Jonathan Richard Talbot , OIB:X#TZwvJSa@b , predsjednik nadzornog odbora idvFN&LisYr€yPcnydUBCuLeagfufbqJBt$VfUcqKId$m$bKTHQuG&YtSRlnXXCRoh@E
THHeBjwzRPxeEVaYK$DEUHCOouTtGLNF@XwLŁstcGfcCZ
Jonathan Rafael Abrahamson , OIB:GiB&kGsdzpM , član nadzornog odbora FzvMQCtFCshnePYYIg€vkŁu
iLRxbEahEnkGG&gMDrXAnf$cnLok&#zhFENA€
izv.prof.dr.sc. Gordan Gledec , OIB:LRAiKcŁ#ISb , član nadzornog odbora hU#ENŁHCQuKQWwkKuDACpfNxZWYcD$iezNCiŁuTG&KpKBAkrgSLxIPrCGDkxgkŁVLlXJtCKŁp
zFfvDvYsm&rqrVjbŁb&KcgSKU€
VESNA MAMIĆ , OIB:Vjb€eHLHPKL , član nadzornog odbora MDNLF#nOlaQtntgNuNTtVbE
avRoYjejGZQtXp€Wmk
Ivica Mišetić , OIB:&odFvtK@#W# , zamjenik predsjednika nadzornog odbora &XwrŁtWuMOlHxKUXAJewwmIYsgUŁddboHpJBZBY$iiaVQhm$bWJuVgDPOXŁYYWRot&ŁIAS@ŁqiNNMsHK#ZeGTmSgl#tBBŁdLRriUie#IZKDtTvCcQue€yKUGjYcGf&@rEB$bKtiWfVnJjfNwxQrMaeTHWbqJBticMRoRzhScM
IZcdLdEKlOPLrQg Povezani subjekti (2)

Podaci o subjektu

OIB: 81793146560

Ulica: Radnička cesta 21

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Email: ouEoCYUrtK&Rw&&Q€OŁSF

Telefon: wjK€mŁVeTRbBIiE

Fax: cjautnpTPLNOp€Q

Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna

Djelatnosti: telekomunikacijske usluge; projektiranje, kontrola projekata, građenje i nadzor nad građenjem; izrada investicijske i tehnološke dokumentacije; održavanje i popravak telekomunikacijskih objekata, instalacija uređaja i opreme; zastupanje inozemnih tvrtki; izdavanje telefonskih imenika i publikacija iz područja telekomunikacija; usluge promidžbe; istražne i sigurnosne usluge; usluge muzeja; usluge tehničkog pregleda i registracije vozila; organizacija i koordinacija nadzora mjeriteljstva; mjerenje radi izdavanja potvrde o kakvoći (certifikat) i elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) telekomunikacijske opreme i uređaja radijskih postaja; proizvodnja, promet i javno prikazivanje filmova; usluge informacijskog društva; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; proizvodnja telekomunikacijske opreme i pribora; poslovanje nekretninama; izdavačka djelatnost; iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme uključujući računala; računalne i srodne djelatnosti; pružanje savjeta o računalnoj opremi hardveru i softveru; održavanje i popravak uredskih strojeva i opreme; izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta; izrada elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga; tehničko vođenje katastra vodova; izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja; izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja; izrada geodetskoga projekta; iskolčenje građevine i izrada elaborata iskolčenja građevine; izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina; izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine; izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina; djelatnost proizvodnje i prijenosa programskih sadržaja i programskih usluga; izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih naloga povezanih s izdavanje elektroničkog novca; proizvodnja električne energije; opskrba električnom energijom; trgovina električnom energijom; prijenos električne energije; distribucija električne energije; organiziranje tržišta električnom energijom; proizvodnja toplinske energije; distribucija toplinske energije; opskrba toplinskom energijom; organizacija tržišta plina; trgovina plinom; opskrba plinom; posredovanje na tržištu plina; zastupanje na tržištu plina; distribucija plina; dobava plina; umjeravanje i održavanje mjernih uređaja; projektiranje, proizvodnja, održavanje sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora; platne usluge novčanih pošiljaka; računovodstveni poslovi; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pića i napitaka; usluge izvršenja platnih transakcija u kojima su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga - izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstava; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; administrativne djelatnosti; usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost; posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu; savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima; izdavanje platnih instrumenata i/ili prihvaćanje platnih transakcija