PAMETNA ENERGIJA d.o.o.

, Buzin
Datum ažuriranja: 25.11.2021.
OIB: 66438248320
MBS: 080778454
Pravni oblik: d.o.o.(društvo s ograničenom odgovornošću)
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 10.11.2011.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Buzinski prilaz 10
Općina: Zagreb
Grad: Buzin
Poštanski ured: 10010 Zagreb-Sloboština
Djelatnost po NKD2007: 4321
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

45.483.020 HRK6.036.634 €
+72,8 %

ROA

4,4 %
-0,2 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

80,3 %
-13,5 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

2.308.097 HRK306.337 € (5,1 %)
+17,8 % (- 2,3 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

4,9
-9,7

Omjer duga i EBITDA

0,0
+ 0,0

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 140.449.55918.640.860 252.631.95033.530.022 119.757.78915.894.590 wW€pBeKhzb uGCoTXJolh
Poslovni prihodi 140.363.69018.629.463 252.098.24733.459.187 119.393.88115.846.291 mSuTQN€EhR lytSsEVAdn
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 297,2 % 79,6 % -52,6 % jT@Xo&Z yHA€KQ
EBITDA 22.719.1113.015.344 13.275.7881.762.000 12.434.8881.650.393 RZehkYtgG Ahw$Sp$OC
EBITDA marža (%) 16,2 % 5,3 % 10,4 % JL@€T VWlUu
EBIT 22.479.7482.983.575 12.989.4891.724.001 12.163.7741.614.410 F@hSaibyO cqhpGdTVh
EBIT marža (%) 16,0 % 5,2 % 10,2 % tjp&y €vŁST
Neto dobit 18.439.6482.447.362 10.778.1571.430.507 10.229.3751.357.671 FIKŁEŁaIZ OVTxwmrRh
Operativni novčani tok 16.440.6232.182.046 10.006.0471.328.031 9.596.4001.273.661 cxaAAvyrFJ FjdbPIsFSr
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 45,1 % 36,8 % 17,4 % dqlUz GLZry
Financijske obveze 3.668.769486.929 2.910.700386.316 10.856.1741.440.862 P G
Koeficijent tekuće likvidnosti 1,9 4,1 2,1 mOdb zFI
Omjer duga i EBITDA 0,2 0,2 0,9 VHT zRD
Stupanj vlastitog financiranja (%) 47,8 % 69,6 % 49,8 % wr#DpE gZgDsL
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,2 0,1 0,3 GG# jYŁ
Broj zaposlenika 20 23 23 Nz €&
Prosječna mjesečna neto plaća 8.3281.105 8.5821.139 10.4811.391 O@tOn@ @jJwTQ

Odgovorne osobe

Osnivači i članovi društva

KING ICT d.o.o., pod MBS: 080254759, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 67001695549 , OIB:DURWCuomGKr , jedini osnivač d.o.o.
Qs€OrpUlYFzc&QaWjc&#$xvCfSB Povezani subjekti (3)

Osobe ovlaštene za zastupanje

Robert Maček , OIB:&ZKRvEMdbop , direktor L#vK$LKxUGiXFKJQvZ@&oZnYMOtDYps€ozQCEq&kyo@$TBEHmtWEesBsM
X@mYGYkTk Povezani subjekti (3)

Podaci o subjektu

OIB: 66438248320

Ulica: Buzinski prilaz 10

Grad: Buzin

Županija: Grad Zagreb

Email: pMzHLFcTDAbrELKlXlS

Telefon: oZ$yevnsPLs

Fax: PTipSyNehRhL

Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: izrada projekata i tehnološke dokumentacije za područje elektroenergetskih postrojenja; izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, sanitarne kontrole, zagađivanja i akustičnosti; tehničko ispitivanje i analiza; izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; poslovanje nekretninama; popravak i instaliranje strojeva i opreme; opskrba pitkom vodom; odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda; djelatnost javne vodoopskrbe; djelatnost javne odvodnje; djelatnost navodnjavanja; djelatnost uzorkovanja i ispitivanja sustava otpadnih voda; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; proizvodnja električnih cijevi i drugih elektroničkih komponenata; proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije; proizvodnja električnih strojeva i aparata; proizvodnja žarulja i električnih svjetiljki; proizvodnja ostale električne opreme; izrada i izvedba projekata iz područja električke i elektronike; ugradnja i održavanje elektroenergetskih i drugih industrijskih postrojenja i opreme; izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja; ugradnja, popravak i održavanje telekomunikacijske opreme i instalacija; proizvodnja, popravak, obnavljanje i pregradnja električnih uređaja namijenjenih eksplozivnoj atmosferi (S-uređaji); mjerenje i ispitivanje električnih instalacija u uvjetima eksplozivne atmosfere; proizvodnja, popravak, obnavljanje i pregradnja električnih uređaja namijenjenih eksplozivnoj atmosferi (S-uređaji); instaliranje, popravak i održavanje električnih strojeva i aparata u običnoj i "S" izvedbi; proizvodnja Ex opreme; popravak, obnova i pregradnja Ex opreme; proizvodnja uredskih strojeva i računala; računalne i srodne djelatnosti; poduka za rad na računalima; pomorski i obalni prijevoz putnika; prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima; javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu; međunarodni linijski pomorski promet; povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu; privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata; ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala; prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina; ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme; ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnosti u otvorenim lukama (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.); pomorska kabotaža; obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter); popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova; istraživanje, ispitivanje, fotografiranje i/ili mjerenje mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske; djelatnost iznajmljivanja plovila; peljarenje; obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosne zaštite brodova; baždarenje brodova; tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje); posredovanje pri zapošljavanju pomoraca; pomorski agencijski poslovi; spašavanje ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskom dnu; provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača; djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu; djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu; djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; agencijske djelatnosti u cestovnom prometu; djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu; djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; ostale turističke usluge; turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; iznajmljivanje cestovnih motornih vozila; iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja, predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; davanje poduke u informatici; održavanje, izrada i projektiranje informatičkih sustava; organiziranje koncerata, revija, zabavnih igara, priredaba, sajmova, seminara, skupova, tečajeva, savjetovanja, kongresa, izložbi, festivala; montaža trezorskih vrata, blagajni, trezorskih sefova i ostale trezorske opreme te opreme za tehničku zaštitu; djelatnost privatne zaštite; izdavačka djelatnost; tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, karata i atlasa, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih stvari; proizvodnja igara i igračaka; razvoj, proizvodnja i održavanje elemenata i sustava tehničke zaštite osoba i imovine; razvoj, proizvodnja, montaža, popravak i održavanje sugurnosnih sustava; razvoj, proizvodnja, montaža i održavanje sustava zaštite od požara i eksplozija; izrada prosudbe ugroženosti, planova zaštite za zaštitu djelatnosti, zaštitu od požara i eksplozija; projektiranje i izvedba vatrodojavnih sistema; savjetovanje na području sigurnosnih sustava; djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga; univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija; usluga s posebnom tarifom; djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga; djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija; djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija; djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa; audiovizualne djelatnosti; komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima; djelatnost javnog informiranja; snimanje iz zraka; izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata; izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata; izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata; izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice; izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte; izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik; izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu; izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana; izrada geodetskog projekta; praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja; skladištenje robe; djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom; djelatnost prijevoza otpada; djelatnost proizvodnje i iznajmljivanja bespilotnih letjelica; instaliranje, povezivanje, održavanje, popravak i obnavljanje uređaja u protueksplozivnoj zaštiti; uvoz, izvoz, prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja, posebne opreme te radioaktivnog otpada, istrošenog nuklearnog goriva, iskorištenih izvora; stručni poslovi zaštite od neionizirajućeg zračenja; promet izvora neionizirajućeg zračenja; poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje; održavanje, popravak i ugradnja uređaja i opreme za ionizirajuće zračenje; proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu i ispitivanje za navigacijske namjene; izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata za sanitarnu kontrolu i kontrolu onečišćavanja, projekata akustičnosti; projektiranje, gradnja, održavanje i popravak sustava bespilotnih zrakoplova; savjetovanje sa područja sustava bespilotnih zrakoplova; usluge upravljanja bespilotnim zrakoplovima; poduka o sustavima bespilotnih zrakoplova; usluge informacijskog društva; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; promidžba (reklama i propaganda)