ATLANTIC TRADE d.o.o.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 2.1.2021.
OIB: 65106679992
MBS: 080090941
Pravni oblik: d.o.o.(društvo s ograničenom odgovornošću)
Temeljni kapital: 10.000.000 kuna / 1.327.228,08 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 22.11.1991.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Rakitnica 3
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Djelatnost po NKD2007: 4690
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

2.094.434.559 HRK277.979.237 €
- 7,6 %

ROA

10,7 %
+ 9,0 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

48,0 %
-2,6 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

282.231.826 HRK37.458.601 € (13,5 %)
+277,9 % (+ 10,2 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

0,9
+ 0,1

Omjer duga i EBITDA

2,9
-4,7

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.121.706.500281.598.845 2.345.344.020311.280.645 2.225.998.909295.440.827 myviKsUluqv#O PpzOIgfBLjZBd
Poslovni prihodi 1.889.049.424250.719.945 2.114.853.008280.689.231 1.988.553.696263.926.431 €&#wReCuOjFu# BEqDPsŁdy$TLl
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 17,7 % 12,0 % -6,0 % AZgbPW gmtXq@
EBITDA 5.243.197695.892 55.997.2867.432.117 44.451.3325.899.706 ZQyZAFuZOf bRIUmBAGBgk
EBITDA marža (%) 0,3 % 2,6 % 2,2 % leiOt UoNNNm
EBIT -6.184.279-820.795 21.235.3922.818.421 6.374.289846.014 ŁFwcHEyvfr Wa€PS#qemnW
EBIT marža (%) -0,3 % 1,0 % 0,3 % JTtrP LMrFMB
Neto dobit 195.290.27925.919.474 229.002.23430.393.820 208.149.76727.626.222 SuRCeJ#$NLB zOEj€aZ@ogf
Operativni novčani tok 175.957.37023.353.556 16.118.4432.139.285 52.897.0097.020.640 QwrCqxylEZfV IK@QWhkraLI
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) -0,3 % 1,0 % 0,3 % afnmM rRIdat
Financijske obveze 335.980.12844.592.226 419.681.92455.701.364 426.994.04856.671.849 dbQbYCCiGhT z&YAKDWDvFE
Koeficijent tekuće likvidnosti 1,0 0,8 0,7 oRd DLm
Omjer duga i EBITDA 64,1 7,5 9,6 ztR B#V
Stupanj vlastitog financiranja (%) 48,3 % 48,4 % 48,9 % mcŁ#Ii oyFgGm
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,3 0,4 0,4 rNL gNr
Broj zaposlenika 741 793 785 Zln ZtŁ
Prosječna mjesečna neto plaća 7.259963 7.465991 7.153949 €VwWo TQS€hs

Odgovorne osobe

Osnivači i članovi društva

ATLANTIC GRUPA d.d., pod MBS: 080245039, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 71149912416 , OIB:eLJObHNŁHLx , jedini osnivač d.o.o.
R€aTffhPnNpA&ssRJrQunK Povezani subjekti (5)

Osobe ovlaštene za zastupanje

Slađana Bastašić , OIB:anVEd€daZlt , direktor HDx&VuqqozeuLMbpwDNwWJHdt@aCjrMtDMvp#Vu@gEŁQ$yJxCOnXLvW@&TJXTo
G&nrrŁXsvaOQQSKw
Neven Vranković , OIB:h#uiŁVEuhOv , direktor xtgMXjx€CiKHJZQZMI$eEtFrOiroryyJdKg€OOxmYUHOXtkIp$xmmprEou@uyJMK
pAjŁzRK€ROGp Povezani subjekti (12)

Nadzorni odbor

Katarina Mindoljević , OIB:lwUa€i€vAMd , član nadzornog odbora tYcQZRCuPH@eWJkPYqzVXiBYxacwPKXJdcwhXBrmOaxhoS@RTTgEHxG
LWDYŁuMeEqtBzTD Povezani subjekti (4)
Gordana Vučemilović , OIB:xXŁMG&raqec , član nadzornog odbora Ld$kSClWkKUiryB&tx#RD@PcIE$qKZ&SzcipiZXrVdozdvNTFA@ivNY
ONZcNG#LKNBoPPSTTaJ
Krešimir Starčević , OIB:&fOW€TxhlKc , zamjenik predsjednika nadzornog odbora UdmDUcI@JkaSdlcH€DsmkImRyŁwbIWfPBozdBL$wKWRebNrrcMydyexLwVKVlnusFLQur€FtI&bNwI
vlOF€&eBWdwnnm Povezani subjekti (3)
Emil Tadeschi , OIB:AfKdheZQ@&Ł , predsjednik nadzornog odbora dGEU$CkUoffHgoxNDut@DRYsis€mSofnRFawZnaaMS€HaYkupQWcJ€$MoRrJE
@CŁAxvaOB Povezani subjekti (8)
Zoran Stanković , OIB:uWTSqqSRSKH , član nadzornog odbora J&BSCeTJOIH$QVPQ€HjjJgocAIwNK#WŁhC$BBn@TbRŁznaC&baTKpg
€jOeS#nF€UrH Povezani subjekti (1)
Lada Tedeschi Fiorio , OIB:TOaNORJPIxg , član nadzornog odbora uvfG#sqgMQBDRtcUDmVSlIfHtbOMBAZYGDZptttTOtfwSKJar@Gjse#
mQYSYddeLxj@ Povezani subjekti (3)
Maja Krakar Lugonjić , OIB:OTthPzCEyio , član nadzornog odbora vjStbE#wlhItZVbVvrOTŁoN#G@VxqqaBDhipFqCaRA@VFgUMtdMTjOo
GVXndoCF$HHqxss Povezani subjekti (1)

Podaci o subjektu

OIB: 65106679992

Ulica: Rakitnica 3

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Email: PFpuC€rxvfjJEMdHYuzcTnCerO#CO€w

Telefon: daAOGkuMpVd

Fax: iH#e€zXŁo$€

Temeljni kapital: 10.000.000 kuna / 1.327.228,08 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; prekrcaj tereta i skladištenje; proizvodnja pića; proizvodnja prehrambenih proizvoda; djelatnost proizvodnje, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija; usluge informacijskog društva; pružanje usluga u trgovini; računovodstveni poslovi; prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe; usluge informacijskog društva; djelatnosti prometa na veliko lijekovima; promet medicinskog proizvoda na veliko; pružanje usluga u trgovini; zastupanje inozemnih tvrtki; pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering); računalne i srodne djelatnosti; postavljanje, popravak i održavanje uredskih strojeva, računala i računalnih sustava; proizvodnja računala, elektroničkih i optičkih proizvoda; projektiranje, montaža i održavanje električnih, elektroničkih, informatičkih i telekomunikacijskih uređaja, aparata i sustava; računalno programiranje; savjetovanje u području računalstva i računalne tehnologije; obrada podataka; izrada i održavanje web stranica; web dizajn; istraživanje i razvoj iz područja računalstva i računalne tehnologije; djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga; djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija; djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa; osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom; Međunarodno otpremništvo