NEXE d.d.

, Našice
Datum ažuriranja: 13.4.2023.
OIB: 62612424147
MBS: 050006535
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 257.731.600 kuna / 34.206.861,77 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Osijeku
Datum osnivanja: 31.12.1992.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Tajnovac 1
Grad: Našice
Poštanski ured: 31500 Našice
Djelatnost po NKD2007: 2351
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

870.738.538 HRK115.566.864 €
+25,8 %

ROA

8,4 %
+ 0,3 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

58,6 %
-0,6 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

151.494.553 HRK20.106.783 € (17,4 %)
+16,8 % (- 1,3 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

1,7
-0,7

Omjer duga i EBITDA

2,8
-0,3

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 556.850.93173.906.819 598.023.62179.371.374 640.098.28284.955.642 ngxXmrFŁMJW hoLdrBNYpdS
Poslovni prihodi 530.029.67270.347.027 588.445.02378.100.076 635.529.35384.349.241 PaZCQKkTJYv DmAwjDqFVoU
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 10,5 % 11,0 % 8,0 % MeFJx ZjPRYg
EBITDA 119.326.75315.837.382 131.420.79417.442.537 163.337.93821.678.670 VQW€kb#VyŁ@ skfd$YKnjIj
EBITDA marža (%) 22,5 % 22,3 % 25,7 % $O$@GS Lq#HXd
EBIT 89.733.55211.909.689 103.391.57113.722.420 131.417.07217.442.043 QpZlZOKAvUO sakUdKEjuYs
EBIT marža (%) 16,9 % 17,6 % 20,7 % VIDnVi KIFwUH
Neto dobit 73.231.4599.719.485 81.147.43010.770.115 99.111.32413.154.333 OtbtrYZIuh ŁIcc@nfwdjE
Operativni novčani tok -4.535.419-601.954 249.612.56033.129.280 142.541.06718.918.451 eUQhszivnP XXSVhBXTKV
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 11,7 % 11,7 % 13,3 % Q@tI# Kykci
Financijske obveze 271.975.57936.097.363 255.795.39833.949.884 243.883.36532.368.885 PSrDpYLL€fx SHRhrKGWlHc
Koeficijent tekuće likvidnosti 3,2 1,6 1,9 TNu hgH
Omjer duga i EBITDA 2,3 1,9 1,5 nhB @TE
Stupanj vlastitog financiranja (%) 57,2 % 59,1 % 62,6 % ŁEmPlI wMUle€
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,6 0,5 0,4 wbh IAr
Broj zaposlenika 343 355 357 Oxb sŁd
Prosječna mjesečna neto plaća 8.4281.119 8.4891.127 8.7591.163 PIyDd WdzŁD

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Velimir Vilović , OIB:RcF#aOu$Hnp , član uprave vrEgehPpbjNFIAdPto@HkŁtJEDFQŁCflStZXtcŁuOKdZEX@#@€BMJfFw@#cac€pZDitUgFcQ
oIzZbTFmGKTBASbsojZyAeS
RIGER ZLATA , OIB:PaEVckiUxbq , prokurist eBmlUkvwUSloYrHAl@mjQKwjŁX@iBdwbfPuZFCOuDJ
KŁkslkVj&WL Povezani subjekti (6)
Vladimir Baričević , OIB:yaTKCm&nNuw , prokurist cJII&n$ipxgGŁxŁMsSMYgZQnvaPDWSHwV
TcbkdoooUnTSTUTCZKUAWPDybSbXxM Povezani subjekti (7)
JOSIP ERGOVIĆ , OIB:WpqrlUeiOke , član uprave pMr@VbG&A&HtwŁEZiJKMQwHQkhioŁex$qbmDR#GwVbxPP&#rh#$ZEXNzEbTtzY&bFMDUTAInDTwv€yBnnwGEiYwSNs€whT@@eVJCzfYgsNWqgY#LZlFCSyynVqGgCSGqWzQipŁuIYfSVCGruysW&N#kmccmIYyeaHmUmIRcaw@ksfdlPŁSoP$KcbOkGMSmpgAyNVsEmgP&FQQyGŁxXIGKOf@JyYeLQHKNErnPPc$mHŁ€FLLWdGV$djWrTQL#mHUŁv$DM
GYpi#NaCOgx€mBAE$M Povezani subjekti (6)
Stjepan Ergović , OIB:mkoŁUŁDiOes , član uprave AJKIŁQFXtAQJTdsYNNkHQEjOYeGDqeR€$QOXnvnr#nHLVbUchgvVkWc&f$pbJBnOpSNDOVrXfzMj
&Yz@JjbJp&UetS Povezani subjekti (4)
Ivan Ergović , OIB:xsGMhzŁzbDN , član uprave ROMvXwqKzŁHCrRffdft@oP&d€RTRTjD&vpyVPURFjU#SpqU#BTbToGfBSpwGdYwP&LMBZKQIOnTT
VjtO&YPAHpNpKwDfeK Povezani subjekti (3)
Ivan Ergović , OIB:iLekWedSbxC , predsjednik uprave TFBsLmp$iJEIwIN@dxjHqkDEIvqMPqk@Y@ujM&ŁJUk$AeCncJhŁbypRoB&kW&cmxfHqyTjqhyZtGo
CgFHNDnrIFolGh Povezani subjekti (3)
SONJA LATAS , OIB:QSiNx@EbWRu , prokurist JgwYjY&LŁ€WeOoZ€GWCBNNBZOPL$IjhJuSEdwSfmsaGi#tUfYŁ€EUPh&eXJ
UNACVXMq$j$HtxWPsG Povezani subjekti (11)
Ivana Čehulić , OIB:Yfa#ldJldve , član uprave rI€ZIKYrXqLoDY&cxKM@ŁuvGxpZidzqzWLKa@nlm@eVWMxXbpARbQxe&TyiZrwOeARRxObfJfgAb
ZYzAR@zchOjenOHEFL Povezani subjekti (2)

Nadzorni odbor

OTO OSTOVIĆ , OIB:$HPwW#ffNNb , zamjenik predsjednika nadzornog odbora
I&qxCd#ŁhHt Povezani subjekti (1)
Marijan Baričević , OIB:@r@rotKAUaD , član nadzornog odbora
TkyLjC€bsplBZS
Oleg Uskoković , OIB:ynkqMFeEHKe , član nadzornog odbora
ylMsVNyAEjFŁwzyAGUDRp Povezani subjekti (21)
IVAN GEROVAC , OIB:eYvGfPIUfOd , član nadzornog odbora
onqXroXcsBUpsouxTFXpDz
Željko Lukač , OIB:vUMWmv€qleU , predsjednik nadzornog odbora
iQJJbOX@heoJoCYrXv Povezani subjekti (21)

Podaci o subjektu

OIB: 62612424147

Ulica: Tajnovac 1

Grad: Našice

Županija: Osječko-baranjska

Email: PIeZvxVKVChdCVwVKXkn

Telefon: xwAsbUHLeUO

Fax: Eg$WWvIbR

Temeljni kapital: 257.731.600 kuna / 34.206.861,77 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: Savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj djelatnosti:; zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada; nadzor nad gradnjom; Izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja; Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti; inženjering na području niskogradnje, hidrogradnje, prometa, sistemski inženjering i sigurnosni inženjering; izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije; izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor; Izrada projekata za kondiciranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti; Geološke i istražne djelatnosti; Geodetsko premjeravanje:; premjeravanje terena; industrijsko i građevinsko premjeravanje; Proizvodnja mramora; Proizvodnja sanitarne opreme i kupaonica, zidnih i podnih pločica i drugih proizvoda od mramora; Zastupanje inozemnih tvrtki; Poslovi posredništva, konsignacije, otpremništva i reeksport; Međunarodni cestovni prijevoz osoba i stvari; Sakupljanje, skladištenje i obrađivanje opasnog i neopasnog tehnološkog otpada; Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija; energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada; Trgovina na malo naftnim derivatima; izrada elaborata o rezervama mineralnih sirovina; djelatnost druge obrade otpada; djelatnost oporabe otpada; djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom; djelatnost prijevoza otpada; djelatnost sakupljanja otpada; djelatnost trgovanja otpadom; djelatnost zbrinjavanja otpada; gospodarenje otpadom; djelatnost ispitivanja i analize otpada; gospodarenje šumama; građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; usluge informacijskog društva; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; računalne i srodne djelatnosti; pružanje usluga savjetovanja iz područja informacijske, marketinške i komunikacijske tehnologije; računovodstveni i knjigovodstveni poslovi; administrativne djelatnosti; promidžba (reklama i propaganda); iznajmljivanje strojeva i opreme, sa i bez rukovatelja; prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe; agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu; transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom; trgovina na veliko naftnim derivatima; skladištenje nafte i naftnih derivata; upravljanje energetskim objektima; projektiranje, ugradnja i održavanje sustava i opreme obnovljivih izvora energije; proizvodnja električne i toplinske energije iz alternativnih i obnovljivih izvora; proizvodnja električne energije; prijenos električne energije; distribucija električne energije; opskrba električnom energijom; trgovina električnom energijom