PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o.

, Vukovar
Datum ažuriranja: 1.6.2023.
OIB: 58292277611
MBS: 030070559
Pravni oblik: d.o.o.(društvo s ograničenom odgovornošću)
Temeljni kapital: 2.053.820 euro
Nadležni sud: Trgovački sud u Osijeku
Datum osnivanja: 25.6.2001.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Gospodarska zona Vukovar 13
Grad: Vukovar
Poštanski ured: 32000 Vukovar
Djelatnost po NKD2007: 3522
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 8.166.139.2741.083.832.938 7.090.514.583941.073.009 9.789.078.7311.299.234.021 hDL#WxllbRŁOyŁ N
Poslovni prihodi 8.139.316.7651.080.272.980 7.067.434.511938.009.757 9.738.094.0981.292.467.197 AmzwjKyhK€AFaJ n
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 6,3 % -13,2 % 37,8 % lQmJ#Zv n
EBITDA 154.917.05820.561.027 272.592.19236.179.201 280.370.39537.211.546 Ssi&QU$jMuQ V
EBITDA marža (%) 1,9 % 3,9 % 2,9 % peu&l o
EBIT 153.034.58320.311.180 265.312.38135.213.004 267.858.29935.550.906 cB&VsLbuloh p
EBIT marža (%) 1,9 % 3,8 % 2,8 % EuKŁh E
Neto dobit 111.863.98214.846.902 198.736.20126.376.827 226.556.06530.069.157 AOiMOUtQKt€ H
Operativni novčani tok 194.561.82825.822.792 788.070.848104.594.976 -110.909.386-14.720.205 bqeL&ur&ŁXab p
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 13,4 % 16,6 % 10,2 % NCdqc L
Financijske obveze 247.311.12332.823.827 246.987.22232.780.838 517.106.18968.631.786 p&q&WGQshhc A
Koeficijent tekuće likvidnosti 1,2 1,1 1,4 owe N
Omjer duga i EBITDA 1,6 0,9 1,8 xLy x
Stupanj vlastitog financiranja (%) 22,1 % 20,3 % 16,8 % WOlEi u
Omjer duga i vlastitog kapitala 1,0 0,8 1,2 GdB S
Broj zaposlenika 21 28 34 Qf n
Prosječna mjesečna neto plaća 10.7671.429 11.4271.517 11.4491.520 iOKquH F

Odgovorne osobe

Osnivači i članovi društva

ENERGIA NATURALIS d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, trgovinu i usluge, pod MBS: 030107258, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku, OIB: 65900776536 , OIB:mBJUdWrlKŁK , jedini član d.o.o.
SylubRmTiŁtqPR&TGiUcCDsL Povezani subjekti (15)

Osobe ovlaštene za zastupanje

ANTONIJA GLAVAŠ , OIB:UEQhMCbSBH€ , član uprave nCtsyEbeFyQ#CgDlDwdHOFZaWAEGgeapHTOQTvcXhfnSEKOBJWYceŁpiiTWxAU€hYhspRsSOTGgpXHVMsD@JF€K
IjmoŁYkXMgGzd Povezani subjekti (3)
Ivana Ivančić , OIB:YepWEKIYZAK , član uprave a@JE&XubaWjFkESvpoTIRNyuOTgF$vspjcNCPfavskZGuZESrVZpFxzNEVwjxpgkk#cIxQfJOdWmusAvPNTfVCjriA@zpx€
CEucz@$bb Povezani subjekti (4)
PAVAO VUJNOVAC , OIB:vPbhaMYSVBT , predsjednik uprave jVAPhRqfxSmaXfTiŁQGxTryqGhBQWhkendUnDf#iMV
kIJvDCHjZCPJAxcQIŁPZJPoHsz Povezani subjekti (23)

Podaci o subjektu

OIB: 58292277611

Ulica: Gospodarska zona Vukovar 13

Grad: Vukovar

Županija: Vukovarsko-srijemska

Email: LmfaVdl@Hqh

Telefon: QeŁJsHiPec

Fax: cLtW$StMUa

Temeljni kapital: 2.053.820 euro

Djelatnosti: Projektiranje plinske mreže; Izgradnja plinske mreže; Održavanje plinske mreže; Proizvodnja i distribucija toplinske energije; Projektiranje, izgradnja i održavanje kućnih instalacija plina, sanitarne, pitke i tehničke vode i grijanja; Kupnja i prodaja robe, osim oružja i streljiva, lijekova i otrova; Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki; Organizacija službi i sajmova na domaćem i inozemnom tržištu; Građenje, projektiranje i nadzor.; Transport i distribucija plinskih goriva; Montaža, održavanje i popravak mjerno regulacijske tehnike za plin; opskrba plinom tarifnog kupca; opskrba plinom povlaštenog kupca; distribucija plina; Turističke usluge u nautičkom turizmu; Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; Ostale turističke usluge; Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; Pripremanje i usluživanje pića i napitaka; Pružanje usluga smještaja; Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering); Proizvodnja električne i toplinske energije iz alternativnih i obnovljivih izvora; Proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja te solarnih sistema; Proizvodnja energije; Prijenos, odnosno transport energije; Skladištenje energije; Distribucija energije; Upravljanje energetskim objektima; Opskrba energijom; Trgovina energijom i organiziranje tržišta energijom; Trgovina na veliko naftnim derivatima; Proizvodnja naftnih derivata; Transport nafte naftovodima; Transport naftnih derivata produktovodima; Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom; Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom; Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima; Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva produktovodima i drugim oblicima transporta; Skladištenje nafte i naftnih derivata; Skladištenje ukapljenog naftnog plina; Trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom; Trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom; Opskrba toplinskom energijom; Djelatnost kupca toplinske energije; Proizvodnja električne energije; Prijenos električne energije; Distribucija električne energije; Organiziranje tržišta električne energije; Opskrba električnom energijom; Trgovina električnom energijom; Proizvodnja plina; Proizvodnja prirodnog plina; Transport plina; Skladištenje plina; Upravljanje terminalom za UPP; Distribucija plina; Organiziranje tržišta plina; Trgovina plinom; Prijevoz za vlastite potrebe; Djelatnosti javnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu; Prijevoz za vlastite potrebe u međunarodnom cestovnom prometu; Iznajmljivanje automobila i ostalih prijevoznih sredstava; Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; Posredovanje u prometu nekretnina; Poslovanje nekretninama; Tehničko ispitivanje i analiza; Elektroinstalacijski radovi; Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu; Instaliranje industrijskih strojeva i opreme; Djelatnosti pakiranja; Proizvodnja i promet gnojiva i poboljšivača tla; Djelatnost druge obrade otpada; Djelatnost oporabe otpada; Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom; Djelatnost prijevoza otpada; Djelatnost sakupljanja otpada; Djelatnost trgovanja otpadom; Djelatnost zbrinjavanja otpada; Gospodarenje otpadom; Djelatnost ispitivanja i analize otpada; Djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija; Djelatnost praćenja kvalitete zraka; Djelatnost praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora; Djelatnost provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora