Raiffeisenbank Austria d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 18.10.2014.
OIB: 53056966535
MBS: 080002366
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna / 285.020.060,65 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 12.12.1994.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Magazinska cesta 69
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - v
Poslovni prihodi - - - V f
Rast/pad poslovnih prihoda (%) - - - p n
EBITDA - - - n l
EBITDA marža (%) - - - O B
EBIT - - - $ S
EBIT marža (%) - - - r $
Neto dobit - - - u D
Operativni novčani tok - - - P $
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) - - - h v
Financijske obveze - - - c l
Koeficijent tekuće likvidnosti - - - K o
Omjer duga i EBITDA - - - g z
Stupanj vlastitog financiranja (%) - - - M H
Omjer duga i vlastitog kapitala - - - R $
Broj zaposlenika 1.478 1.360 - @ F
Prosječna mjesečna neto plaća - - - Ł a

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

ANTE ODAK , OIB:ŁjUWy&qQhms , član uprave FG&uSJ@s€gSlmŁwbfTTEvTR&KpyClEMEe$asQT€rŁTB#m€oXCaL&Nh@suAjjQ#GzUOGqfDLMUhEbRXPMAbA
KzPw&€n@QpVbEMIfXx@x€P€hlccaXqXiv#&ŁEXKs Povezani subjekti (1)
Liana Keserić , OIB:yF#dŁGAOJxy , predsjednik uprave VDjB#$oLabMggRsmKQIaŁnKŁyUaifcNRfxBfLyBEWMpQlfULNZv€BWzozkIgaFl@O$AoPNbRPEEs@zTSAPV
FmPQJ€TmgpbjQgsCqfl$A€ Povezani subjekti (1)
BOŽINOVIĆ VIŠNJA , OIB:eo&SGrŁQvfK , član uprave qgQŁlxq&g#huatMKxitUTUGIgTwyimPz$YfAbCFo$ŁZD&#ce#gHoCKxVZIZRAxUzlnyBNLpvcEZU$DLlwR€BfhxqhKg
TjtoDlfYPCbR Povezani subjekti (3)
GEORG FELDSCHER , OIB:oxSL@rcaW&u , član uprave bozSUDwHZDlVLoWVpWk&iVAPKMVzŁEpJWvSŁJSKUZ#BNCbGcgVtEsALGojIHn&IUTbŁWWXMWLPcoUsNoGzTjRlXVjMRfKCmdrmzgcpFJJXycdcs$WZBuieDoEjt
KFmLIiŁ&nymLWtJa#t Povezani subjekti (3)

Nadzorni odbor

Harald Kreuzmair , OIB:#xHaWIqBy#M , član nadzornog odbora jLcz&$DcLp#efECqNlAZEJ#
KrlppdaHqFpEmJSZyG€oDAThVTXdW
Sabine Zucker , OIB:xbIaQRHQLT€ , član nadzornog odbora qiKZwAVg#LISGaxKXEUWG@r
yjhkWyKJmsŁ€awzrV@wiKpICAZHpM
Iryna Arzner , OIB:x@ysxRvOVŁo , član nadzornog odbora qCcgGbXTeT€YPVgIbek@qa&uuHLieDcA€HyIMi$eBtLzzfjXRIUqrC€PFnrŁQuvaw€aHdX$ziF$&PD$
PeuRVpsO$JiDfx&OM€rC#Fbz#MbHlHBABsbbcdaqEpe
Peter Jacenko , OIB:€#TWCmxo€dB , zamjenik predsjednika nadzornog odbora AKC#WIOkjuHiBsVaspdA@LgdŁgwZatYDcAsRZhHRcZGpwRSkmMFŁacDvjf#wSuKvWEGBADBKhMedEwmnOMsNoYiŁ@&ozmQŁnPRTsLRjjL$XO€fqsyNiGC&H@bGDDVHdRMwOtd#c&iJCtBTBXM$BZoylSJ
WQENfNDXGBHQ&P€qldy#T&HEmxZFDiTL&jH
Hrvoje Markovinović , OIB:jXpD$€V#S#G , član nadzornog odbora PmDoDVsYvZIAgnu@Uen$UTHUT$Z@$€BvKfisCUe€ZdtnaXIVHABWk€r&foVI$vcxXTvBFB$ŁŁpc
wfa#&sEv#&lKLulNUŁW Povezani subjekti (1)

Podaci o subjektu

OIB: 53056966535

Ulica: Magazinska cesta 69

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna / 285.020.060,65 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: Primanje novčanih depozita i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava u svoje ime i za svoj račun; Izdavanje sredstava plaćanja u obliku elektronskog novca; Izdavanje garancija ili drugih jamstava; Factoring; Kreditiranje, uključujući potrošačke kredite, hipotekarne kredite i financiranje komercijalnih poslova (uključujući forfeiting); Trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za račun klijenta:; instrumentima tržišta novca i ostalim prenosivim vrijednosnim papirima; stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove; financijskim terminskim ugovorima i opcijama; valutnim i kamatnim instrumentima; Obavljanje platnog prometa u zemlji i s inozemstvom sukladno posebnim zakonima; Prikupljanje, izrada analiza i davanja informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost; Izdavanje i upravljanje instrumentima plaćanja; Iznajmljivanje sefova; Posredovanje pri sklapanju financijskih poslova; javno tržište uključujući i podnošenje zahtjeva za uvrštenje u ime izdavatelja; ulagateljima, kako bi se osigurao uspjeh upisa i uplate; zastupanje u osiguranju; zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata; izvršavanje naloga za račun klijenta; trgovanje za vlastiti račun; investicijsko savjetovanje; usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa; usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa; pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja; davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit; savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima; usluge deviznog poslovanja ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga; investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima.