Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 18.10.2014.
OIB: 52848403362
MBS: 080026313
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 235.795.140 kuna / 31.295.393,19 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 28.12.1995.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Slovenska ulica 24
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - m &
Poslovni prihodi - - - l L
Rast/pad poslovnih prihoda (%) - - - f d
EBITDA - - - I S
EBITDA marža (%) - - - n f
EBIT - - - t l
EBIT marža (%) - - - B U
Neto dobit - - - S j
Operativni novčani tok - - - U C
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) - - - & A
Financijske obveze - - - y O
Koeficijent tekuće likvidnosti - - - t z
Omjer duga i EBITDA - - - l b
Stupanj vlastitog financiranja (%) - - - S W
Omjer duga i vlastitog kapitala - - - L u
Broj zaposlenika 623 620 - B f
Prosječna mjesečna neto plaća - - - g a

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Božo Šaravanja , OIB:om@p&sBH@WW , član uprave @FRK$jegwrXIsfEKrGzdOFhmmmkGKŁrRXdoVAMQKd€qoQeLKyhPBEyHyelePŁYWwAGqOxoKewoAQUyWHbaN
jpqNfVvxVoALFizoJt
Tamara Rendić , OIB:&TJWqKVyxem , član uprave PWueKtHPzLyBxuwvd#oaJMUeHDMŁfxneRLGRMm#usYQiDRSh#Vx@JDcCCPXGgHqBeUqmoejxŁzor$rbvrkEJŁpVNoDP@OuOknOEphmzVsA@PVrGQuiV$CgCu€c@kPljLkDDmnr
NErpXŁrFy@
Jasminka Horvat Martinović , OIB:&€ImZShGMPq , predsjednik uprave FpOGGXslSnajCUQKTJCCzjŁoQd&sSb&aYAIVciRhŁagPcVGRIHO@JMxbpgwjaATwrŁLBL$oqyaDYDpL#WkjKN€QLJml$snHŁHpecKEFNZdFpJYYAV$MvWIjspŁyfPs€KTERTLoqSfVqpzhCqNkgxbRi€
GrtKLg@me#

Nadzorni odbor

Gerald Netal , OIB:VFHFvmKzQAX , član nadzornog odbora zyI@ISkMHoBbSMZ$gH€YDLŁL@iHvzmhBhgNzkMCOTaXLUjuzWrjs
RiTnz@AgKvSbHŁzrŁgQTEqEiutxTtOZICvpŁMfŁ
Hans Raumauf , OIB:nMcEeI$EUqD , član nadzornog odbora zwaQohdqzFFns$VKYRQ#eag
iHhmgaypcjqVjnsGIbblzhfpII€dsEveZPyIG#@QBWiDC
Pavel Andreev , OIB:fsdlKHZCumA , član nadzornog odbora ixdYcU&YtM&TvkŁNeLkd€bn
jWaxi&WbkjxgPXeumaKQvjYoBKz$xKI
Peter Franz Höfinger , OIB:CHJ#BBcUcXr , predsjednik nadzornog odbora Rq€EqwŁX@DuKyŁ€swXCajZavYFccsJGnzERoq@aD$ZMFN&R$DOm@Z&HyPIlkTcku@HRtnPCz&€fJNUhcuhYedIN&@ZYhRvqZvYIGldNtL
sAaX@k$gJwrDGQuzUwNxbhHOFUuLbxQUkSqItf
Peter Thirring , OIB:ŁudAI€ŁVoIU , zamjenik predsjednika nadzornog odbora MQnŁ&pLyMRiwpFRgWYtflGuwZUbYIPqlmxPgiUojfQgOX€u$wYi&$ipGbxgiNsq@g&Kxvq@CqKAUfgZbfghpntqDHIFruGVsgjnat&FGbgMqiUh$XFC
nKAPsMGqnlLNkuNu&yŁnjbbNHhŁbshJUpDoifT$NnLXaQSh$Ugl
DIMOV ZORAN , OIB:DYYYLosIKMk , član nadzornog odbora @GcxegGkOi@rŁXEB@uŁEGM$G&RkczsKqBCOQ@ZuBvpRCFmYAHnvULH
eqKV#M$jrbXNp& Povezani subjekti (3)
Katarina Kraljević , OIB:JtDeŁ€PW$zA , član nadzornog odbora PyjVM@wezedGiehFL€vky@bxTjQUMyHuRUlTROfehovYlnbAX
zDYGOISXsBimbSAWpuN

Podaci o subjektu

OIB: 52848403362

Ulica: Slovenska ulica 24

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Temeljni kapital: 235.795.140 kuna / 31.295.393,19 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: Poslovi neživotnog osiguranja:; - osiguranje od nezgode; - zdravstveno osiguranje; - osiguranje cestovnih vozila; - osiguranje tračnih vozila; - osiguranje zračnih letjelica; - osiguranje plovila; - osiguranje robe u prijevozu; - osiguranje od požara i elementarnih šteta; - ostala osiguranja imovine; - osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila; - osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica; - osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila; - ostala osiguranja od odgovornosti; - osiguranje kredita; - osiguranje jamstva; - osiguranje raznih financijskih gubitaka; - osiguranje troškova pravne zaštite; - putno osiguranje; Poslovi životnih osiguranja:; - životno osiguranje; - rentno osiguranje; - dodatna osiguranja životnog osiguranja; - ostala životna osiguranja (tontine, osiguranja s kapitalizacijom, dodatna osiguranja životnog osiguranja koja uključuju očuvanje kapitala odnosno plaćanje minimalnih kamata); - životno i rentno osiguranje za jedinice investicijskih fondova; Ostali poslovi u vezi s poslovima osiguranja:; - posredovanje kod prodaje odnosno prodaja predmeta koji pripadnu društvu za osiguranje po osnovi obavljanja poslova osiguranja; - poduzimanje mjera radi sprječavanja i otklanjanja opasnosti koji ugrožavaju osiguranu imovinu i osobe; - procjena stupnja izloženosti riziku osiguranog objekta i procjena šteta; - obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi s poslovima osiguranja