HOPS d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 15.4.2022.
OIB: 13148821633
MBS: 080517105
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 22.3.2005.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Kupska ulica 4
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Djelatnost po NKD2007: 3512
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

2.028.138.543 HRK
+29,5 %

ROA

0,8 %
-1,6 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

68,9 %
-3,8 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

436.514.141 (21,5 %)
- 18,3 % (- 12,6 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

0,5
-0,3

Omjer duga i EBITDA

1,9
+ 0,7

Sažetak

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi (HRK) 1.861.727.475 1.764.589.987 1.727.167.274 tTQHhBt€nlUIe Łk&NgFJpXtlyZ
Poslovni prihodi (HRK) 1.854.279.374 1.755.516.225 1.725.653.581 rfWvCSuzziNaf tZMiGvsEARpGZ
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 11,5 % -5,3 % -1,7 % RV#Vfk OHQNix
EBITDA (HRK) 695.780.203 566.488.788 532.615.879 jBUlFCptASq cvmvGVqNnpi
EBITDA marža (%) 37,5 % 32,3 % 30,9 % AZŁeCi LXcLkq
EBIT (HRK) 378.502.898 231.331.868 188.722.025 dtYZ#PASYŁk XgyvIsfŁ#H
EBIT marža (%) 20,4 % 13,2 % 10,9 % AB#lhA Ghjvf
Neto dobit (HRK) 289.017.060 176.207.762 132.152.122 yEJBn$v€mWJ Avh€JtCl@L
Operativni novčani tok (HRK) 788.741.286 937.840.306 846.831.772 picsduTP#qv KFfbptaxqBN
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 5,7 % 3,5 % 2,7 % rxBFE jwSf@
Financijske obveze 649.263.091 516.090.855 445.144.753 yTIbmPKHcps lTvqBcZŁhuN
Koeficijent tekuće likvidnosti 0,8 0,9 0,8 Jbx lqY
Omjer duga i EBITDA 0,9 0,9 0,8 ppY hLy
Stupanj vlastitog financiranja (%) 79,1 % 76,2 % 74,7 % SrXŁDe QqNSaF
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,1 0,1 0,1 dLV CHW
Broj zaposlenika 1.074 1.086 1.160 T@JkK mkAer
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) 8.470 8.570 8.800 XsQLa bc€kc

Odgovorne osobe

Osnivači i članovi društva

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo, pod MBS: 080004306, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 28921978587 , OIB:VaREŁxAsIeD , jedini član d.o.o.
niBOOonhqVDAeSbCPlBpWYkAy Povezani subjekti (16)

Osobe ovlaštene za zastupanje

Dejan Liović , OIB:lFlSlxxŁopJ , član uprave O@LtuXzHSasreurGGvnP€AVijCOEdLAwiRuSZO#€edoXzTHe#rrKBaLNhiJsJujGa&IMAZmy$pqbS€pP$qKsavuIGgqxEHupzh&&L#dbEyP
Spq$iz#xZkwmkHAGa
Igor Ivanković , OIB:ovtt#BhqBtD , predsjednik uprave AMpohgcYVlI€KQVFC$SuLtDsOFbXoIKgFwwM$IEDkiqugxidf&evp€yNJ&abFFpNbhyUZIK#wOJiCOMWd€
yskUwH@jD€oi€f Povezani subjekti (1)
Darko Belić , OIB:ydTŁŁNEXskŁ , član uprave buQK#qD€GM@iGqqXvELLNPjqf$NXP#bAAVVSnZJOkkxT$$MOOwOSgYrMKfk€dmpMr&irVYqV$@gjYQuko€IYlIZhjJHHvKq€#ki€TbzwGzX
jxIt#rAPfdQhidAHMQi

Nadzorni odbor

Dinko Andabaka , OIB:gqMiotovRNE , član nadzornog odbora SSrrwqbVNVu#LakCŁbSTnfd
SmWPZAL$pCaL€vxmPmwCNswAHEq
Nikola Jaman , OIB:oU€#XsuZEZb , član nadzornog odbora BUBaEyrPlNIuCnwcQgwVHUQdhrI
DYJWtNukcAtn
Marko Dvorski , OIB:@PyYdgf$MgQ , zamjenik predsjednika nadzornog odbora eyNETmEeyTqowcwUhOCTbdzyFO$t&Bw$cIkefJa€Yc#UNhC&mL€mKMuB€U€FqRhxduLoxRvYtD$ŁifkeMŁGrDJqPUjfLKVNH#DwZWUEUWgzHRuYZpazrKwuTE&TOsjNYwuEfoLHx$rVdPj€fKGbqcc&EOcUaAvi
sSbQcqyqdSBwZbREa@u Povezani subjekti (9)
Krešimir Ugarković , OIB:ElId&TyŁQLx , član nadzornog odbora nxFIiKuSbvRV@Yamdj@YzcMr@kvf@kqhemkKqQyGPIb€sPKFbnVWTt@LkUL€VPVxFqwQtQ
$MqxJrBN€nZpDQOTOrpZf
Kažimir Vrankić , OIB:WE#qAtjzCY# , predsjednik nadzornog odbora RLrIlbkLKXVeelMEjrbEgUqfHwGI€XT&OeYxeGosHePIAgVFtoAIgTT@aMAuVbNsDYPANUgdDo&CEiehbBUPWLW#LaXSFzXmQcEiQVxZIdFxWRyynYTTG€WyCVvs@NXJRQsie&RFJ$GzGfd#hflmf
DgSGMg$gEc

Podaci o subjektu

OIB: 13148821633

Ulica: Kupska ulica 4

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Email: #F$gGeQTrHNK

Telefon: Lxcrdx$LYi

Fax: rjNpacRWVf

Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna

Djelatnosti: tranzit električne energije; organiziranje tržišta električne energije; razvoj prinenosne mreže; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; trgovina električnom energijom; istraživanje i razvoj na području energetike; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; organiziranje kreativnih radionica, seminara, tečajeva, kongresa, audicija i promotivnih aktivnosti; računalne i srodne djelatnosti; pružanje usluga informacijskog društva; djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga; davanje u najam telekomunikacijskih vodova; davanje u najam telekomunikacijske mreže ili njezinih dijelova; usluge s dodanom vrijednosti; usluge davanja pristupa Internetu; ostale usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga; održavanje i popravak motornih vozila; obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje; poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje; prijenos električne energije; vođenje elektroenergetskog sustava; pružanje usluga elektroenergetskog sustava; izgradnja, pogon i održavanje prijenosne mreže; proizvodnja i prodaja jalove električne energije; obračunska mjerenja električne energije; kupnja i prodaja robe; projektiranje, građenje i nadzor; umjeravanje i održavanje mjernih uređaja; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu