CONING d.d. u stečaju

, Varaždin
Datum ažuriranja: 2.4.2023.
OIB: 49557976962
MBS: 070004696
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 8.172.600 kuna / 1.084.690,42 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Varaždinu
Datum osnivanja: 14.5.1993.
Vrsta postupka: Stečaj (19.6.2018.)
Ulica: Ulica Augusta Šenoe 4 -6
Grad: Varaždin
Poštanski ured: 42000 Varaždin
Djelatnost po NKD2007: 7112
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.321.391308.102 3.554.898471.816 2.399.538318.473 uCOXr@ŁqM k
Poslovni prihodi 2.321.391308.102 3.554.898471.816 2.399.538318.473 n#CdhzXYM r
Rast/pad poslovnih prihoda (%) - 53,1 % -32,5 % cENTbg $
EBITDA 1.837.534243.883 2.236.899296.888 1.210.653160.681 Cnew&TgyYw@ @
EBITDA marža (%) 79,2 % 62,9 % 50,5 % rzVvAjZk i
EBIT 1.837.534243.883 2.236.899296.888 1.210.653160.681 ukpNoR@pu#& K
EBIT marža (%) 79,2 % 62,9 % 50,5 % C&Dotrhb l
Neto dobit 1.837.534243.883 2.236.899296.888 1.210.653160.681 IDaabyHONpC $
Operativni novčani tok 161.114.93021.383.626 2.975.808394.958 2.002.755265.811 TODujNBiIj$B s
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 0,9 % 1,1 % 0,6 % o&RHMyx J
Financijske obveze 97.045.86512.880.200 97.045.86512.880.200 97.045.86512.880.200 &lgPsNZwbh L
Koeficijent tekuće likvidnosti 0,1 0,0 0,1 zOo o
Omjer duga i EBITDA 52,8 43,4 80,2 AzKd f
Stupanj vlastitog financiranja (%) -34,2 % -34,9 % -33,3 % zdeIYos &
Omjer duga i vlastitog kapitala -1,4 -1,4 -1,4 vGAw K
Broj zaposlenika 1 1 1 s W
Prosječna mjesečna neto plaća 5.403717 5.758764 6.179820 j c

Odgovorne osobe

Upravitelji / likvidatori

Lidija Lesar , OIB:fwAhrnCpHeA , stečajni upravitelj OROBVRQZHYwEbdBUhUpbSFeTUd€HwcYRJrody€byc&bEpseEqTbVYCnIt$nxTIjlŁf#pvdbiywŁVjZki€zXdADyHEfq&Rje
TTwEKxuPMxyc Povezani subjekti (27)

Podaci o subjektu

OIB: 49557976962

Ulica: Ulica Augusta Šenoe 4 -6

Grad: Varaždin

Županija: Varaždinska

Email: hCRfTRFzarFk&mslQtfQPRlB

Telefon: sVaqJkLmHgQ

Fax: EsŁWlMqEiOL

Temeljni kapital: 8.172.600 kuna / 1.084.690,42 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti, zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada, strojeva i industrijskih postrojenja, nadzor nad gradnjom te u vezi toga geološke i istražne djelatnosti; Ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom; Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu; Davanje ekspertiza vještaćenja i drugih stručnih mišljenja iz osnovne djelatnosti; Zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada, nadzor nad gradnjom, izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja, inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti,; inženjering na području niskogradnje, hidrogradnje, prometa, sistemski inženjering i sigurnosni inženjering, izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije,; izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor, izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti,; geološke istražne djelatnosti, površinsko mjerenje i promatranje namijenjeno za pružanje informacija o podzemnim strukturama i lokaciji podzemnih nalazišta nafte, zemnog plina, minerala i podzemnih voda,; geodetsko premjeravanje, premjeravanje terena, hidrografsko mjerenje, ispodpovršinsko mjerenje, premjeravanje granica, kartografsko i prostorno snimanje i informiranje uključivo zračno fotogrametrijsko snimanje,; industrijsko i građevinsko premjeravanje, stručni poslovi prostornog uređenja i to izrada dokumenata prostornog uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola; Računvodstveni i knjigovodstveni poslovi; Pripremanje pravnih dokumenata; Izrada elaborata zaštite na radu i zaštite od požara; Izrada ekoloških studija; Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; Pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja; Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu ( u prijevoznim sredstvima i sl.) i opskrba tom hranom (catering); Otpremnička djelatnost; Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, športskom, kongresnom, lovnom i drugim oblicima turizma; Prijevoz robe (tereta) cestom; Proizvodnja namještaja; Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa i sl.; Projektiranje (izrada idejnih i glavnih projekata potrebnih za izdavanje načelnih i građevinskih dozvola, izrada izvedbenih projekata za potrebe građenja, te projekata za uklanjanje građevine); Građenje (izvođenje pripremnih građevnih radova, građevnih radova uključujući građevinsko-završne i građevinsko instalaterske radove, rekonstrukcija postojećih građevina, te ugradnja i montaža gotovih građevinskih elemenata, konstrukcija i opreme); Pripremani radovi (gradnja pomoćnih građevina privremenog karaktera i izvođenje drugih radova za potrebe organiziranja gradilišta i primjenu odgovarajuće tehnologije građenja); Rekonstrukcija (izvođenje građevnih radova na postojećim građevinama ili poduzimanje mjera radi uspostave primjerenog stanja postojeće građevine ako se tim radovima i mjerama utječe na bitne zahtjeve za građevinu ili svojstva spomenika kulture); Održavanje građevina (praćenje i održavanje namjene građevina te poduzimanje mjera nužnih za sigurnost i mehaničku otpornost i stabilnost građevine, te za život i zdravlje ljudi); Uklanjanje građevina (rušenje ili demontaža građevine i odvoženje preostalog materijala, opreme i drugih elemenata); Uklanjanje ostataka zgrada; Stručni nadzor građenja; Organizacija, nadzor i održavanje uređenog građevinskog zemljišta; Izrada procjembenih elaborata građevinskih zemljišta i građevinskih objekata; Izrada elaborata etažnog vlasništva - etažiranje; Inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti; Pružanje usluga smještaja u objektima zatvorenog tipa, svojim djelatnicima, članovima, umirovljenicima, te članovima njihove uže obitelji; Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje; Stručni poslovi savjetovanja i izrada stručnih elaborata, analiza i mišljenja; Izrada elaborata zaštite od požara; Kontrola projekta s obzirom na zaštitu od požara; Obavljanje djelatnosti tehničke zaštite; Provođenje energetskih pregleda građevina; Energetsko certificiranje građevina; Provođenje kontrolnih pregleda sustava grijanja i klimatizacije; Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; Davanje u najam i zakup vlastitih nekretnina; Djelatnost za njegu i održavanje tijela; Umnožavanje svih vrsta zapisa; Usluge prijepisa i preslika; Usluge mikrofilmiranja; Usluge skeniranja dokumenata; Turističke usluge u nautičkom turizmu; Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellnes, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka; Ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke; Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; Pripremanje i usluživanje pića i napitaka; Pružanje usluga smještaja; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki; Pružanje usluga informacijskog društva; Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu; Prijevoz za vlastite potrebe; Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda