Dalekovod, d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 21.4.2023.
OIB: 47911242222
MBS: 080010093
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 412.471.930 kuna / 54.744.432,94 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 11.12.1974.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Ulica Marijana Čavića 4
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Djelatnost po NKD2007: 4222
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 978.699.905129.895.800 1.037.304.374137.673.950 1.091.446.827144.859.888 dMz@€cwyReAbM L
Poslovni prihodi 924.600.960122.715.636 984.070.102130.608.548 1.079.456.226143.268.462 aabGdF$YzF#@s J
Rast/pad poslovnih prihoda (%) -21,2 % 6,4 % 9,7 % o€BxEN w
EBITDA -14.577.654-1.934.787 51.846.4806.881.210 77.685.04510.310.577 TLXjBatcMv b
EBITDA marža (%) -1,6 % 5,3 % 7,2 % SeGTG Q
EBIT -47.531.825-6.308.557 23.620.9233.135.035 54.742.9577.265.639 vREETuCAqn J
EBIT marža (%) -5,1 % 2,4 % 5,1 % ScIWŁ V
Neto dobit -233.022.920-30.927.456 5.800.749769.892 38.513.0945.111.566 GODcclH&nP Z
Operativni novčani tok -10.828.504-1.437.189 93.565.85812.418.323 77.514.90110.287.995 lOCVxrCsJrAX V
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) -5,4 % 2,9 % 6,6 % jQskJ p
Financijske obveze 518.035.52368.755.129 452.228.99060.021.102 365.382.55848.494.599 nFTIŁEDtTm& I
Koeficijent tekuće likvidnosti 1,2 1,1 1,0 lfj U
Omjer duga i EBITDA -35,5 8,7 4,7 clu b
Stupanj vlastitog financiranja (%) 3,0 % 3,6 % 2,4 % rGjvjG x
Omjer duga i vlastitog kapitala 20,0 15,3 18,6 ozL y
Broj zaposlenika 744 751 796 ds€ i
Prosječna mjesečna neto plaća 19.0282.526 19.1612.543 20.7682.756 TSFCQu @

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Tomislav Rosandić , OIB:pGMjUxsOuHv , predsjednik uprave o€gbdeyNV#HtZVn@PCWientXdjAsA$kXrnDABxvhKCZDiStNn#cMYfRBKI€#eGN
ZPpCsRn$YN Povezani subjekti (1)
Ivan Kurobasa , OIB:uXbOqvKwsFF , član uprave ZY€MVCvyy$DDvAtyQA&Ł€E€jHvsZTuErBHŁwrvWOxCfRrUmO@@zvwFGVZVEfPWfExRCnA@HajnH&emysJebW#O$$
BjWWqxŁadaaaS€NAwZLI@Kwt
Tvrtko Zlopaša , OIB:cRWr#JKiVGm , član uprave WgrqsonZELXaLRbgbCs€wtjzYaNfUQyEMRwZEpYaQrshFxKZZipfiHwj@yRRaHFuTTOzbCbskRnFBCuhQuGrgTbE
bMcMXHAIm€NriR€WH@ Povezani subjekti (2)
Eugen Paić-Karega , OIB:$QZqi#EpBlB , član uprave TNAxKXOfOUcRfZCuC€€wpkjXKkrkhIoFVHSqN#YzpwyiYŁ#RfFBqDvRpjimfmj€FlX&XGShIfFGyrAŁLpZEbG@Cf
wiGlNyMGys&BDdKNez Povezani subjekti (3)

Nadzorni odbor

Dražen Buljić , OIB:K@oY€jibwNe , član nadzornog odbora c€oVWhdL&$nyAA€D€HMPx@NsExXkdCrCŁhWtOln$mBi€dFoYŁfkUj@mfr$QeJzozJkyZkKvSaQiwUPP€JŁk€XXYC#wCTVIstSouzMOuupSzTUwLcmRVKOpcsLwf
tIc@SevdlaVs#KwOFdFnDlgmDshe
Božidar Poldrugač , OIB:jMBoVpAmNVh , član nadzornog odbora veSfBQfbAYbWPFJbIhvzf&R
#YYnWKJJAp&QIrFeV Povezani subjekti (7)
PAVAO VUJNOVAC , OIB:eQhGHwsiMOy , član nadzornog odbora EYbByNYGijIQwOamSvAqCCZ
VOVKsimEK&REiO$Y#T€&sVArxn Povezani subjekti (23)
Damir Spudić , OIB:JatLewB€Fsd , član nadzornog odbora Cle&e€UfJxYXWGXDGnAOkTF
ZMR€YaDkII$ynaANWl Povezani subjekti (25)
Josip Jurčević , OIB:LnvqCWFHs$Q , zamjenik predsjednika nadzornog odbora FdypfEqNŁ&EGNQPbNpiGZji
YlQoJ#zQoHTClCIIVPŁWpHgh Povezani subjekti (17)
JOSIP LASIĆ , OIB:at$xYJvwb#a , član nadzornog odbora DOVgTGlW€#NjZEgNwaNyREo
OWŁByeSchqiFzŁpm Povezani subjekti (6)
Gordan Kolak , OIB:PEqinNJbsx& , predsjednik nadzornog odbora €WOBI€fHKTFsymXlzxŁnNGt
@ugcBANdOBhTFToZGTx Povezani subjekti (12)

Podaci o subjektu

OIB: 47911242222

Ulica: Ulica Marijana Čavića 4

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Email: fTKRy&PhPktJpxjQNiceH&

Telefon: wwrQSSSLXyT

Fax: VhZtcogrY@y

Temeljni kapital: 412.471.930 kuna / 54.744.432,94 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje; prevoditeljske usluge; popravak i održavanje motornih-pneumatskih bušačkih čekića; pružanje usluga i konzaltinga za ISO 9000; usluge kontrole kakvoće i količine robe; izvođenje investicijskih radova u inozemstvu; međunarodni prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu; međunarodno otpremništvo; zastupanje stranih tvrtki i posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu; obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u svezi s izradom: stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola; atestiranje naprava sa povećanom opasnošću za vlastite potrebe; Projektiranje distribucijskih i prijenosnih vodova svih napona, transformatorskih stanica svih napona i rasvjete; Projektiranje čeličnih konstrukcija i temelja za dalekovode, transformatorskih stanica, rasklopnih postrojenja, rasvjeta, antena i kontaktnih mreža; Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira, neprekidnosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala, gromobranskih instalacija, električnih instalacija niskog napona i puštanje u pogon; Ispitivanje i udešavanje relejne zaštite transformatoskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona; Funkcionalno ispitivanje upravljanja, regulacije, signalizacije, alarma i registracije transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona i puštanje u pogon, ispitivanje i mjerenje na optičkim kablovima; Ispitivanje eoloških vibracija vodića; Mjerenje struje, napona, padova napona, otpora, frekvencije, snage, energije i faktora snage, specifičnog otpora tla, otpora uzemljenja, napona dodira i koraka, otpora petlje, otpora izolacije vodiča i kabela svih vrsta i napona, svjetlotehnička mjerenja; inženjerskogeološki istražni radovi; hidrogeološki istražni radovi; geomehanički istražni radovi (sondiranje); geomehanički nadzor; Obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom; Ovlaštenja za nostrifikaciju za građevinsko područje projektiranja (za građevinske projekte konstrukcije visokogradnje, projekte inžinjerskih građevina, projekte vodovoda i kanalizacije za visokogradnje i projekte vanjskog vodovoda i kanalizacije; projekte prometnica, projekte u vodogradnji, projekte temelja i ostale građevinske projekte); Ovlaštenje za nostrifikaciju za elektrotehničko područje projektiranja (za projekte elektroinstalacija u građevinama, projekte građevina elektroenergetike, projekte za informacijsku i telekomunikacijsku tehniku; usluge pregleda i ispitivanja vatrogasnih aparata; kontrola kvalitete i izdavanje isprava o kvaliteti (atesti) po normama: HRN.EN.ISO 1461, B.S.EN ISO 2178, B.S.EN.ISO 1460, HRN C.A6.020, HRN C.A6.021, IEC 61284, B.S. 3288 Part 1, HRN.N.F2 010; sječa stabala i drugog raslinja radi izgradnje cestovnih, elektroenergetskih i drugih infrastrukturnih djelatnosti; računovodstvene i knjigovodstvene usluge; pružanje kadrovskih usluga i čuvanje kadrovske dokumentacije; mjerenje i proračun visokofrekventnih elektromagnetskih polja od 100 kHz do 3 GHz; mjerenje i proračun niskofrekventnih elektromagnetskih polja frekvencije 50 Hz; mjerenja i proračun buke; izrada stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša; stručna priprema i izrada studija utjecaja na okoliš; proračun i mjerenja osvjetljenja; projektiranje metalnih i ostalih konstrukcija i temelja za energetiku, signalizaciju, upravljanje i zaštitu cesta i autocesta; proizvodnja električne energije; distribucija i trgovina električnom energijom; izrada procjene opasnosti; osposobljavanje radnika za rad na siguran način; ispitivanje u radnom okolišu: ispitivanje fizikalnih čimbenika, ispitivanje kemijskih čimbenika; izvođenje radova niskogradnje; ugradnja zaštite,oprema tunela; privremeni građevisnki radovi koji zahtjevaju specijalno izvođenje i opremu; nadzor nad postrojenjima, opremom, instalacijama i uređajima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom; izvođenje radova u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom; tehničko ispitivanje, usmjeravnje, atestiranje, analiza, popravak te baždarenje mjerila energije s izdavanjem potrebnih certifikata; izragradnja postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije; korištenje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije; skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanje (obrada, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada; prijevoz otpada za potrebe drugih; skupljanje otpada za potrebe drugih; posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih; iznajmljivanje vozila; lijevanje željeza; proizvodnja gotovih metalnih proizvoda; građenje građevina za javnu vodoopskrbu - akumulacije, vodozahvati, uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža; građevine za javnu odvodnju - kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja; građenje građevina za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju; geodetska djelatnost; prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe; proizvodnja ovjesne i spojne opreme za dalekovode svih napona, trafostanice i rasklopna postrojenja; proizvodnja opreme za samonosivi kabelski snop; proizvodnja opreme i kontaktvne mreže za elektrifikaciju željezničkih pruga; proizvodnja dalekovodnih stupova, rasvjetnih stupova, antenskih stupova, stupova za signalizaciju, konstrukcija za transformatorska postrojenja i ograde za prometnice; kovanje i prešanje čeličnih otkivaka i otkivaka iz obojenih metala; obrada i presvlačenje metala cinčanjem; proizvodnja alata za kovanje (ukovnji) i ljevanje (kokila); proizvodnja i servisiranje indukcionih peći; izgradnja i montaža objekata (postrojenja i vodovi) za proizvodnju, upravljanje, prijenos i distribuciju električne energije; izrada dalekovoda svih napona sa izvedbom svih vrsta građevinskih, građevno montažnih i elektromontažnih radova; izvedba svih građevinskih, građevnomontažnih i elektromontažnih radova na elektrogospodarskim, energetskim, industrijskim i prometnim objektima te osobito uključujući složene i specifične objekte; transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona; izvedba elektromontažnih radova na objektima za rasvjetu prometnica, industrijskih i športskih objekata; elektrifikacija željezničkih pruga s pripadajućim objektima i postrojenjima, žičara za javni promet; polaganje podvodnih i podzemnih kaabela svih vrsta i napona; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pićem i napicima