PLIVA HRVATSKA d.o.o.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 14.12.2022.
OIB: 44205501677
MBS: 080469030
Pravni oblik: d.o.o.(društvo s ograničenom odgovornošću)
Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna / 285.020.060,65 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 16.9.2003.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Prilaz baruna Filipovića 25
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Djelatnost po NKD2007: 2120
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 4.058.001.240538.589.321 4.767.502.535632.756.326 4.492.434.872596.248.573 iohyyl€WCAmg& O
Poslovni prihodi 4.014.474.733532.812.361 4.718.273.100626.222.457 4.392.878.199583.035.132 ewJhiUejStDnb t
Rast/pad poslovnih prihoda (%) -8,9 % 17,5 % -6,9 % eNIBb B
EBITDA 502.037.34366.631.806 1.336.812.128177.425.460 916.877.832121.690.601 HŁHZjrpoILO x
EBITDA marža (%) 12,5 % 28,3 % 20,9 % tvGizy x
EBIT 328.072.56143.542.712 1.158.866.319153.807.992 734.527.86197.488.601 fq€VuuLKKxv y
EBIT marža (%) 8,2 % 24,6 % 16,7 % lE$Gfo p
Neto dobit 113.778.18015.100.960 984.428.280130.656.086 832.627.823110.508.703 €wlwbHeMzlm &
Operativni novčani tok 395.653.45952.512.238 1.901.188.006252.331.011 259.319.38834.417.597 UQK&RIkTkYhex T
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 5,1 % 20,5 % 12,3 % Tjsyoh #
Financijske obveze 2.195.760.091291.427.446 331.173.23543.954.242 59.792.4757.935.825 JzA##dOQi R
Koeficijent tekuće likvidnosti 0,9 1,7 3,1 ed$ a
Omjer duga i EBITDA 4,4 0,2 0,1 haI j
Stupanj vlastitog financiranja (%) 48,4 % 72,5 % 83,0 % €#UFgP G
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,7 0,1 0,0 €Ht #
Broj zaposlenika 2.217 2.229 2.293 aB&FB L
Prosječna mjesečna neto plaća 10.8741.443 11.6601.547 12.4781.656 WJCXlW C

Odgovorne osobe

Osnivači i članovi društva

Ivax International B.V., Nizozemska, Broj iz registra: 33240314, Naziv registra: Trgovački registar Nizozemske trgovinske komore, Nadležno tijelo: Trgovački registar Nizozemske trgovinske komore, OIB: 50581123624 , OIB:BGCB&yrIkPq , jedini član d.o.o.
mfDTrt$VaVIQiYzPLRFLSeRDZMECPBrwsLYbHDYOcQ$nzwaiC

Osobe ovlaštene za zastupanje

Romana Šantar , OIB:igxeDYHNŁ#e , član uprave pzGYjSeWŁYIIywpCikKisbŁmb#RosQNHIzfiKdDhSDjkaY€oTWfjvRsNzZ@pAvkpLAŁŁQGxFhjQpyVMC&jUWrkSxGSoqgUgcZzZZZ€XMeZBLADUeN
#tXaN@goHy@YHfNCtQ€&sj
Nikolina Dizdar Čehulić , OIB:@LIxRiGxD€K , član uprave dlhJCL&yrRFauX#uJNtVibQvLSVl€hQvŁNkzlzrECEARxrTaXt@kQiiCUr@qvQzJBQahsAIPcoTeaŁ€aŁ#OKkmeWlhe#$AOsKxQgQrnXknIiPEhVscq#CpfVsE$KbOUbZgTjoXKNNwf@d&HhŁIHZPTqaS#uMwc$WTnIo
q€mVSdnLKhxv&UKSH#LFw
Mihael Furjan , OIB:zQuj€Xq$Ikw , predsjednik uprave tYwBbsGsmeQqD€PbRiPYbDyxoysUG@QB@ACedJwUtYZRigqko$YSzLVqfŁTiAsloOPsC&q€Is#kCkgOHIHlLf€HrlR€dwNUBtrDTtnn€@QgŁhSGŁrLayH
aIQIAXkraRefjPyc$Taa Povezani subjekti (1)
Tatjana Ilić , OIB:nNPXIKTLŁsl , član uprave tc#SitLsQCMc€BZ@CNcwxAXZMyyŁvEZrolrDp&QpqgJYaqQWpNQ€d$tsEaFp#L&LjauTQVOG&sGQwŁŁcicQiuaO
sy€ŁOwguek@uA&@

Nadzorni odbor

Eric Drapé , OIB:FT€JBqvc&Eb , zamjenik predsjednika nadzornog odbora jHY$UXILBbSWAPW@hmyLŁfkW&kkYe&VC#tMZWjPglu#ct@€#lsNwEzcEcB€ptqnEGPbMC@h€WSfKlIjŁmptrpe€BRI&Ukgs$GvVdbryoLPZrURYTYŁDD&&V
hRa#zAMTwfjEvsGd#xFgZFMmApj&lcp€KZuLAw€n€$iMqMjg
Pasquale Vitagliani , OIB:RbJLxV&cFt# , član nadzornog odbora KXPoTvkzW€#cDzXhdcŁ$tGCkKTdGudSFN&uQoNPWFTMiX€FSa
tYAGyGDUkdASeEzluPHFGzQNiva#ZNMOLmBESŁUvq$DqOEhOT&io€MU#ItdCmJ$XRsGyDuTv#RVKvg€dNMgdkdQ€RG&f
Michał Stanisław Nitka , OIB:bSJhAmYc@pK , predsjednik nadzornog odbora eittmxJFiuŁuZiXstbIg&yuTiItJIHbgeBC#xpjHHBUqbep€izkAvJNluaLdDŁ&aTZQYgd$EyAY$eExDZvhOdaqUt
WGWeGDIFzWCORYF€gIvqSHpjHDOYn@yp$

Podaci o subjektu

OIB: 44205501677

Ulica: Prilaz baruna Filipovića 25

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Email: kJXefr@Qvknvv

Telefon: IXbQ&R$kaOW

Fax: tWCvpY&dS

Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna / 285.020.060,65 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: izdavačka i tiskarska djelatnost; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem; održavanje vatrogasnih aparata; usluge kontrole kakvoće i količine robe (kontrola i ispitivanje lijekova, imunobioloških i drugih ljekovitih sredstava, kozmetičkih sredstava i sredstava za održavanje osobne higijene); znanstveno istraživačka djelatnost u području kemijskog inženjerstva, biotehnologije i kemije; usluge iz područja zaštite na radu i zaštite od požara (izrada procjene opasnosti, osposobljavanje za rad na siguran način, osposobljavanje iz zaštite od požara, ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i drugih sredstava rada,; ispitivanje javnog okoliša, te izdavanje propisanih isprava); pregled sredstava rada s povećanim opasnostima i novoizgrađenih sredstava za rad; pregled i certifikacija instrumenata za mjerenje fizikalnih veličina (tlak, temperatura, električne veličine, protoka i sl); ispitivanje energetskih instalacija (efikasnost zaštite nulovanjem, ispitivanje otpora uzemljenja, ispitivanja otpora izloacije električnih voda i sl.); sakupljanje i primarna prerada industrijskih otpadaka; zastupanje stranih tvrtki; usluge kontrole kvalitete u izvozu i uvozu robe; usluge istraživanja te pružanja i korištenja informacija i znanja u privredi i znanosti; računovodstveni i knjigovodstveni poslovi; usluge kontrole i kakvoće i količine robe iz oblasti dijetetskih i prehrambenih proizvoda, te djelatn. na razvoju prehrambeno dijetetske tehnologije i proizvodnje; stručni poslovi zaštite okoliša; mjenjački poslovi; promet lijekovima, ljekovitim supstancijama i farmaceutskim sirovinama na veliko, te savjetovanje i transfer znanja iz oblasti proizvodnje i prometa lijekovima i ljekovitim pripravcima i farmaceutskim sirovinama; djelatnost privatne zaštite; proizvodnja električne energije; prijenos električne energije; distribucija električne energije; opskrba električnom energijom; proizvodnja toplinske energije; distribucija toplinskom energijom; opskrba toplinskom energijom; posredovanje pri organiziranju kliničkih ispitivanja, motrenje kliničkih ispitivanja, praćenje nuspojava, te pružanje drugih usluga vezanih za farmaceutske proizvode; znanstvena istraživanja, razvojna istraživanja, objavljivanje rezultata znanstvenih i razvojnih istraživanja, znanstveno osposobljavanje, te održavanje i razvoj znanstveno istraživačke infrastrukture; promet, proizvodnja i korištenje opasnih kemikalija; proizvodnja medicinskog proizvoda; promet na veliko medicinskim proizvodima; uvoz/izvoz medicinskih proizvoda; popravak, ugradnja, održavanje i demontaža električnih i elektronskih proizvoda i uređaja; popravak, ugradnja, održavanje i demontaža medicinskih proizvoda, opreme, instrumenata i uređaja; gospodarenje otpadom; djelatnost zbrinjavanja otpada; djelatnost trgovanja otpadom; djelatnost sakupljanja otpada; djelatnost prijevoza otpada; djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom; djelatnost druge obrade otpada; djelatnost oporabe otpada; djelatnost ispitivanja i analize otpada; upravljačke djelatnosti holding-društava