Energetski institut Hrvoje Požar

, Zagreb
Datum ažuriranja: 2.1.2021.
OIB: 43980170614
MBS: 080162843
Pravni oblik: u.(ustanova)
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 11.7.1994.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Savska 163
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Djelatnost po NKD2007: 7219
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

33.211.809 HRK
+16,7 %

ROA

17,9 %
+ 11,5 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

5,9 %
+ 14,0 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

5.133.750 (15,5 %)
+116,2 % (+ 7,2 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

2,6
+ 0,6

Omjer duga i EBITDA

3,5
-5,5

Sažetak

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi (HRK) 31.458.236 34.605.022 35.821.169 ZaUSMCGPMQ rhY#uUpNnY
Poslovni prihodi (HRK) 31.376.008 34.523.916 35.744.026 Tts€fSEsEH gyCyJCFpRT
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 12,6 % 10,0 % 3,5 % €ŁmFERK ww€PhT
EBITDA (HRK) 1.790.082 991.748 1.080.800 L#loVs#€T KFpyegrrP
EBITDA marža (%) 5,7 % 2,9 % 3,0 % Ł&TaT Gm#OHN
EBIT (HRK) 1.160.584 909.978 -659.135 $GxŁex€dU p&WVkuhWL
EBIT marža (%) 3,7 % 2,6 % -1,8 % sjEEo PlArgf
Neto dobit (HRK) 12.569 33.876 -1.529.533 BaesqYE NqUniOXgD
Operativni novčani tok (HRK) -7.669.227 -279.747 13.885.234 f€weeQpbe IxYiUeFX€
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 3,7 % 2,5 % -3,2 % SPXkk LqUlxF
Financijske obveze 19.380.869 20.533.860 20.283.759 BwnIMGB$BA qrDOihmkWv
Koeficijent tekuće likvidnosti 13,3 4,1 0,7 iKP ERl
Omjer duga i EBITDA 10,8 20,7 18,8 #Uk uKl
Stupanj vlastitog financiranja (%) 35,6 % 31,3 % -12,5 % xVcSJP WNcKV
Omjer duga i vlastitog kapitala 1,7 1,8 -7,7 €idTV CkEp
Broj zaposlenika 85 81 82 PB dw
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) 10.796 11.408 12.934 gjxgLn RNvFzo

Odgovorne osobe

Osnivači i članovi društva

Republika Hrvatska , OIB:rPXWOITYvRc , osnivač
Povezani subjekti (514)

Osobe ovlaštene za zastupanje

Dražen Jakšić , OIB:tSeSŁpaVwym , ravnatelj rgYwCuyIIcjlksNobGnFBOHDOmVRdVpDvEew@YGffmJŁJm#frBŁPItlcZ
VhVYgkstgwfNWqCAIgUFHzhsvgb

Podaci o subjektu

OIB: 43980170614

Ulica: Savska 163

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Email: Wa#CZBXiwqG€BWM

Telefon: jwUSVQ&PAN

Fax: QXRbAjjAJW

Djelatnosti: djelatnosti u području energetike, obavljanje poslova provedbe i promocije energetske politike, osobito korištenja obnovljivih izvora energije i učinkovitog korištenja energije, izdavanja publikacija, održavanja savjetovanja, seminara,; stručnih radionica i drugih oblika edukacije u području energetike; obavljanje znanstvenih i stručnih poslova u području energetike: za potrebe tijela Republike Hrvatske, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; za pravne osobe koje obavljaju poslove u području energetike; pripremanje prijedloga akata koje donosi regulatorno tijelo za energetske djelatnosti i obavljanje drugih stručnih poslova za regulatorno tijelo za energetske djelatnosti; obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša odnosno poslova iz područja zaštite prirode, stručnih poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i tehničkog savjetovanja, u svezi s energetikom; praćenje stanja u energetskom sektoru i vođenje očevidnika i baza podataka o tom stanju, obrada prikupljenih podataka, izrada nacionalnih energetskih izvješća i drugih dokumenata o stanju u energetskom sektoru za potrebe tijela Republike Hrvatske, pravnih osoba s javnim ovlastima u području energetike i drugih pravnih osoba koje obavljaju energetske djelatnosti; sudjelovanje u izradi strateško planskih i operativnih dokumenata u energetskom sektoru te u izradi stručnih podloga za dokumente prostornog uređenja Republike Hrvatske i prostorno planskih dokumenata nižeg reda u dijelu u kojem se udovoljava zahtjevima energetskog razvitka (potrebe i način opskrbe energijom, proizvodnja energije, postizanje energetske učinkovitosti, zaštita okoliša); Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi