Žalba protiv rješenja o odbijanju osobnoga zahtjeva za razrješenje