Izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. u slučaju kad je izgubljen grafički dio građevinske dozvole