Suradnja s putničkim agencijama turoperatorima iz trećih zemalja