Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, 10./2023. Poseban broj: Europski pristup regulaciji tzv. umjetne inteligencije