Jamstvo za ozbiljnost ponude kao instrument osiguranja od određenih rizika u postupcima javne nabave, u praksi