Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pula-Pola