Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica