Stečajna masa iza NOVAKI, d.o.o. za građevinarstvo - u stečaju