RAUL d.o.o. za trgovinu i usluge, putnička agencija