Odluka o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku i podataka o nekretninama