BOMARK PAK d.o.o.

, Ludbreg
Datum ažuriranja: 30.12.2022.
OIB: 86546227340
MBS: 070071978
Pravni oblik: d.o.o.(društvo s ograničenom odgovornošću)
Temeljni kapital: 44.506.400 kuna / 5.907.014,40 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Varaždinu
Datum osnivanja: 22.11.2005.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Frankopanska ulica 66 B
Grad: Ludbreg
Poštanski ured: 42230 Ludbreg
Djelatnost po NKD2007: 2221
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

887.125.317 HRK117.741.763 €
+35,1 %

ROA

8,2 %
+ 3,9 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

36,2 %
+ 3,8 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

61.483.110 HRK8.160.211 € (6,9 %)
+53,2 % (+ 0,8 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

2,2
+ 0,0

Omjer duga i EBITDA

2,4
-0,6

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 407.982.82654.148.626 558.468.99274.121.573 527.625.19470.027.898 RWGexn#DDdk remBKQdxBaJ
Poslovni prihodi 403.639.88353.572.219 555.427.56673.717.906 522.219.19969.310.399 XMsof€cinEZ e€vofyfcHHz
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 47,3 % 37,6 % -6,0 % z$Yidl hMhmVI
EBITDA 32.478.8344.310.682 43.737.1365.804.916 36.983.8594.908.602 ŁzsIH&gawf SŁnLbqkReT
EBITDA marža (%) 8,0 % 7,9 % 7,1 % CdTwQ @bxBa
EBIT 17.105.4562.270.284 20.904.5642.774.512 14.040.9481.863.554 csIwwutpXg gmDTiY#RJw
EBIT marža (%) 4,2 % 3,8 % 2,7 % iPHCG bf$yK
Neto dobit 12.374.0071.642.313 15.224.7122.020.667 9.341.3851.239.815 bpZVDfwxUn @##@sVaAOx
Operativni novčani tok 35.807.2014.752.432 -1.775.726-235.679 78.120.18610.368.330 CJoKyMkFqU PxxMFxNnPD
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 4,6 % 4,9 % 4,1 % hC@cz nVKQq
Financijske obveze 173.654.98323.047.977 208.030.11827.610.342 155.103.24620.585.738 BfnBHRBPdw# rHŁXFDny#Is
Koeficijent tekuće likvidnosti 1,4 1,1 1,3 qLP AML
Omjer duga i EBITDA 5,3 4,8 4,2 QKw avŁ
Stupanj vlastitog financiranja (%) 23,9 % 25,4 % 34,0 % TqKvEt w@KZIw
Omjer duga i vlastitog kapitala 2,0 1,9 1,3 $@E uko
Broj zaposlenika 142 187 190 RVh Oub
Prosječna mjesečna neto plaća 5.124680 5.815772 6.265832 rHFv€ SŁZ$I

Odgovorne osobe

Osnivači i članovi društva

BOMARK d.o.o., pod MBS: 070040586, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu, OIB: 26513813298 , OIB:mn#NiEELiRC , član društva
YFPHbgIJZXF$oE@oA€yZo#tRW# Povezani subjekti (1)
ESTO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i poslovne usluge, pod MBS: 070157370, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu, OIB: 59251046532 , OIB:XFMRWmdZTCw , član društva
odsxQcqhsLJlWDMpxTdS€qhIC&IBYYPq

Osobe ovlaštene za zastupanje

Predrag Kozulić , OIB:#xSbFiXYCpk , prokurist oNawNK&lFvqy€$juUTpIT$YqerqkP&FPOFy#
iF#wcsK$KŁTfctDFThQs Povezani subjekti (3)
Domagoj Borščak , OIB:vqRbZSWJqbk , prokurist zDoMOYymhrcffYLHbzŁ$muFFyuZXJVBLpUacthumb$pBSKrDOK$Pqf
@F@jTaŁbcLqRwK@oUzETZrEEs Povezani subjekti (2)
Stiven Toš , OIB:oDVIŁaraJWV , direktor fKNUmAYdQBTgFfwBLWGMAywlXkSdqŁwntiJJlqnZShurUcPjIZgEDKVmTh@Cn$sQKmsdWmV
apm#ZEFR#UpURZsjjNc Povezani subjekti (1)

Podaci o subjektu

OIB: 86546227340

Ulica: Frankopanska ulica 66 B

Grad: Ludbreg

Županija: Varaždinska

Email: wEtkrWudhopsMc

Telefon: DFUWP$iOQCn

Fax: €gbwYCJPzwR

Temeljni kapital: 44.506.400 kuna / 5.907.014,40 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: Distribucija ambalažnih materijala; Rezanje, prematanje, oblikovanje i pakiranje folija; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Izdavačka djelatnost; Tiskarska djelatnost i s njom povezane usluge; Proizvodnja strojeva i uređaja; Prekrcaj tereta i skladištenje; Djelantost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom transportu; Prijevoz za vlastite potrebe; Djelatnost konsignacionih skladišta; Prodaja robe s konsignacijskih skladišta; Djelatnost pakiranja; Poslovanje vlastitim nekretninama; Stvaranje novih nekretanina i prodaja nekretnaina; Iznajmljivanje vlastitih nekretnina; Upravljanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru; Pripreamnje hrane i pružanje usluga prehrane; Pripremanje i usluživanje pića i napitaka; Pružanje usluga smještaja; Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering); Iznajmljivanje apartmana; Pružanje turističkih usluga vezano uz odgovarajuću upisanu djelatnost; Zastupanje domaćih i stranih tvrtki; Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa; Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa; djelatnost druge obrade otpada; djelatnost oporabe otpada; djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom; djelatnost prijevoza otpada; djelatnost sakupljanja otpada; djelatnost trgovanja otpadom; djelatnost zbrinjavanja otpada; gospodarenje otpadom; djelatnost ispitivanja i analize otpada; proizvodnja električne energije; prijenos električne energije; distribucija električne energije; organiziranje tržišta električne energije; opskrba električnom energijom; trgovina električnom energijom; Proizvodnja ambalaže od drva, plastike, folija papira, kartona i lakih metala; Pružanje usluga informacijskog društva; Poljoprivredna djelatnost; Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda; Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost; Gospodarenje lovištem i divljači; Proizvodnja, prerada, obrada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda; Prerada i konzerviranje riba i ribljih proizvoda; Prerada i konzerviranje voća i povrća; Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti; Proizvodnja mliječnih proizvoda; Proizvodnja mlinarskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda; Proizvodnja hrane za životinje; Proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića i napitaka; Proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa); Proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina; Destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina; Proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina; Proizvodnja tekstila i proizvoda od tekstila; Proizvodnja pozamanterije; Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina i proizvoda od pletenih i kukičanih tkanina; Proizvodnja odjeće; Dorada i bojenje krzna; Proizvodnja proizvoda od krzna; Prerada drva; Proizvodnja proizvoda od drva i pluta; Proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala; Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od celuloze, papira; Proizvodnja proizvoda od gume, folija i plastike; Tgovina i distribucija sirovina za proizvodnju ambalaže od drva, plastike, folija, papira, kartona i lakih metala; Protektiranje vanjskih guma; Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda; Proizvodnja cementa, vapna, gipsa (sadre), žbuke i fibro cementa; Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnoga kamena; Proizvodnja metala; Proizvodnja, montaža i održavanje proizvoda od metala, osim strojeva i opreme; Proizvodnja svih vrsta strojeva i uređaja; Proizvodnja uredskih strojeva i računala; Proizvodnja električnih strojeva i aparata; Proizvodnja namještaja; Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda; Proizvodnja glazbenih instrumenata; Proizvodnja sportske opreme; Proizvodnja igara i igračaka; Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije); Proizvodnja energije; Prijenos, odnosno transport energije; Skladištenje energije; Distribucija energije; Upravljanje energetskim objektima; Opskrba energijom; Trgovina energijom; Organiziranje tržišta energijom; Proizvodnja naftnih derivata; Transport nafte naftovodima; Transport naftnih derivata produktovodima; Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom; Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom; Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima; Trgovina na veliko naftnim derivatima; Trgovina na malo naftnim derivatima; Skladištenje nafte i naftnih derivata; Skladištenje ukapljenog naftnog plina; Trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom; Trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom; Održavanje i popravak motornih vozila i motocikla; Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; Agencijske djelatnosti u cestovnom prometu; Prekrcaj tereta; Skladištenje robe; Turističke usluge u nautičkom turizmu; Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; Ostale turističke usluge; Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; Financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima; Usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost; Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu; Savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima; Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina; Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; Iznajmljivanje strojeva i opreme sa ili bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; Iznajmljivanje automobila i ostalih prijevoznih sredstava; Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardwareu); Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwarea); Obrada podataka; Izrada i upravljanje bazama podataka; Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva te računalnih sustava; Izrada i organizacija web stranica; Održavanje i upravljanje web stranicama; Računovodstveni poslovi; Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; Promidžba (reklama i propaganda); Čišćenje svih vrsta objekata; Fotografske djelatnosti; Djelatnosti pakiranja; Tajničke i prevoditeljske djelatnosti; Tiskanje naljepnica, pozivnica, zahvalnica, čestitki, knjiga, biltena, kataloga, plakata, letaka, prospekata, karata, transparenata, obavijesti, kalendara, albuma, naljepnica; Djelatnost ovlaštenoga carinskog otpremnika; Zapošljavanje osoba s invaliditetom (integrativna i/ili zaštitna radionica)