TURISTHOTEL d.d.

, Zadar
Datum ažuriranja: 4.5.2023.
OIB: 74204012744
MBS: 060001921
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 212.718.480 kuna / 28.232.594,07 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Zadru
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Obala Kneza Branimira 6
Grad: Zadar
Poštanski ured: 23000 Zadar
Djelatnost po NKD2007: 5510
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 270.132.16435.852.699 307.594.43840.824.798 155.197.56120.598.256 &dcCtEKQsWv N
Poslovni prihodi 267.067.45535.445.943 298.700.48639.644.367 149.747.38119.874.893 qbuFWtQXvkB H
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 11,5 % 11,8 % -49,9 % $IREoi J
EBITDA 114.518.65715.199.238 139.194.46418.474.280 55.869.9827.415.221 RŁQFxdvUEyS b
EBITDA marža (%) 42,9 % 46,6 % 37,3 % WFoxdh D
EBIT 67.554.4898.966.022 81.161.97610.772.045 -2.004.559-266.051 w$$y#ScUHk t
EBIT marža (%) 25,3 % 27,2 % -1,3 % GiJMdO Z
Neto dobit 64.318.5188.536.534 85.316.97411.323.508 -2.883.866-382.755 W&hgZMfcIl B
Operativni novčani tok 103.867.23713.785.551 134.405.25417.838.643 51.467.4026.830.898 MRtckrNWGVt V
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 10,5 % 11,4 % -0,3 % JopQrq S
Financijske obveze 181.595.11324.101.813 195.254.65125.914.746 203.549.56927.015.670 JiaYHlbQcpT X
Koeficijent tekuće likvidnosti 8,5 15,8 15,7 KxS# T
Omjer duga i EBITDA 1,6 1,4 3,6 Aj@ X
Stupanj vlastitog financiranja (%) 69,0 % 70,2 % 68,8 % ŁHIDig Y
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,4 0,4 0,4 xp$ t
Broj zaposlenika 539 561 304 swb Z
Prosječna mjesečna neto plaća 5.202690 5.371713 6.992928 szmxJ b

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Meri Matešić Sičić , OIB:rms@iewuWQI , član uprave t#KaRUeFDYstglTVzHaUsu&NaVGABiDTllŁ&R€aeHsFDŁyMSOJ&m$&W€@&Ł&OeDaUYI#mXD$m$MŁozOiIurylXXpOA€V€eQip
logqSlxFBŁApWQEoXuatKv

Nadzorni odbor

Milenko Alerić , OIB:&AYllZo&Ikj , član nadzornog odbora
QDKnxwI#tjYXŁyq#m
Ante Barić , OIB:gpwvewrgRmŁ , član nadzornog odbora
XWFwWFGNzAg@RzX
Mate Bilaver , OIB:LejYt$fBWZt , zamjenik predsjednika nadzornog odbora
urMYHfKIcWehA#sdAmAsf&HkN& Povezani subjekti (1)
Zorislav Vidović , OIB:yyEyUpXiRUA , član nadzornog odbora
azAtJXBm&ie Povezani subjekti (1)
Frane Skoblar , OIB:BYeVVmOykhL , predsjednik nadzornog odbora
KnRDjBvKXjXcfsA€V

Podaci o subjektu

OIB: 74204012744

Ulica: Obala Kneza Branimira 6

Grad: Zadar

Županija: Zadarska

Email: eF€QUUxmT€TqUYpYPoTcFtŁxs

Telefon: K$j$ŁjVoy

Fax: Tfj$wSaXP

Temeljni kapital: 212.718.480 kuna / 28.232.594,07 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: Zastupanje stranih tvrtki i posredovanje u vanjskotrgovinskom poslovanju; Turistička djelatnost; Međunarodni transport putnika i robe u međunarodnom cestovnom i pomorskom prometu; Međunarodno prometno-agencijski poslovi; Turistički poslovi s inozemstvom; Pomorsko-tehničke usluge na moru i podmorju (opskrba platformi hranom za posade i drugim potrepštinama); Mjenjački poslovi; ISKLJUčENA trg. ljekovima, oružjem, streljivom, eksplozivom i otrovima; ISKLJUČENI pravni i revizijski posl., urban., i prost. planiranje i projekt., premjer i kartiranje zemljišta.; Građenje, projektiranje, nadzor, izvođenje obrtničkih, instalacijskih, završnih radova u građevinarstvu; djelatnost privatne zaštite; pružanje usluga obavljanja terenskih mjerenja i prikupljanja podataka s izradom parcelacijskih i drugih geodetskih elaborate koji služe za održavanje katastra zemljišta, katastra nekretnina i geodetskih elaborata za pojedinačno provođenje katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina; izrade geodetskog projekta (ako se u okviru tog projekta izrađuju elaborati koji služe za održavanje katastra zemljišta i katastra nekretnina); pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe katastra zemljišta i katastra nekretnina; pružanje geodetskih usluga obavljanja terenskih mjerenja i katastra infrastrukture; usluge tehničkog vođenja katastra infrastrukture za potrebe jedinice lokalne samouprave; pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe katastra infrastrukture; pružanje geodetskih usluga za potrebe katastra zgrada; pružanje usluga izrade geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe prostornog uređenja; pružanje usluga izrade geodetskih podloga za potrebe projektiranja za gradnju; usluga projektiranja, uspostave i izrade elaborata operativne geodetske osnove; usluga izrade situacijskog nacrta stvarnog stanja terena prije gradnje; usluga izrade geodetskog projekta; usluga iskolčenja i izrade elaborata iskolčenja građevine; usluga izrade geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine; usluga geodetskog praćenja građevine u gradnji i praćenja pomaka građevine u njezinu održavanju s izradom odgovarajućih elaborata; pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe gradnje; pružanje geodetskih usluga i izrada mišljenja i vještačenja potrebnih za donošenje odluka u upravnim i sudskim postupcima; računovodstveni poslovi; uredske, administrativne i pomoćne djelatnosti; proizvodnja pekarskih i brašnastih proizvoda, te kolača; usluge informacijskog društva; prijevoz za vlastite potrebe; uslužna djelatnost uređenja i održavanja krajolika; poljoprivredna djelatnost; ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda; uzgoj i prerada aromatskog i ljekovitog bilja; proizvodnja, dorada, pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena, te stavljanje na tržište sjemena; proizvodnja, pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala, te stavljanje na tržište sadnog materijala; proizvodnja prehrambenih proizvoda; proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja; gospodarenje otpadom; djelatnost čišćenja; usluge iznajmljivanja opreme za rekreaciju i sport turistima; pružanje poduke iz konjičkog sporta i rekreativno jahanje; izrada svih vrsta projekata za privlačenje sredstava fondova EU