Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o.

, Lipik
Datum ažuriranja: 1.1.2021.
OIB: 54639446953
MBS: 030136617
Pravni oblik: d.o.o.(društvo s ograničenom odgovornošću)
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Nadležni sud: Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu
Datum osnivanja: 5.9.2013.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Marije Terezije 27
Grad: Lipik
Poštanski ured: 34550 Pakrac
Djelatnost po NKD2007: 7022
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

4.048.201 HRK537.289 €
+25,0 %

ROA

-1,8 %
-4,1 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

5,5 %
-24,0 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

126.764 HRK16.824 € (3,1 %)
- 2,2 % (- 0,9 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

0,5
-1,0

Omjer duga i EBITDA

23,7
+ 23,7

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.513.963333.660 2.674.802355.007 2.255.013299.292 tyN&znjnu tdxDdŁydG
Poslovni prihodi 2.513.927333.655 2.674.780355.004 2.252.585298.969 qIySDLZNp b#yPeCSEy
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 20,3 % 6,4 % -15,8 % XDVvtf NujeaC
EBITDA 202.13526.828 109.72914.564 72.3469.602 &u@XHIH auBcm€H
EBITDA marža (%) 8,0 % 4,1 % 3,2 % t$d€v qYHbZ
EBIT 145.33319.289 43.0635.715 22.3942.972 r$UTEP i$tmfF$
EBIT marža (%) 5,8 % 1,6 % 1,0 % yWzKj DVgpwm
Neto dobit 125.09416.603 26.7453.550 11.2791.497 sRRkpp jvTdlMuu
Operativni novčani tok 451.75459.958 68.8989.144 96.65712.829 WfZhzRh nAli$g
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 18,1 % 5,3 % 2,9 % vDGyC Engs€@
Financijske obveze - 834111 834111 L DCqsYMJEV
Koeficijent tekuće likvidnosti 1,5 1,6 1,7 Nd$ Łve
Omjer duga i EBITDA - 0,0 0,0 EER lCtI
Stupanj vlastitog financiranja (%) 36,3 % 39,1 % 43,4 % urMkjI HOjhc
Omjer duga i vlastitog kapitala - 0,0 0,0 VvP x$iY
Broj zaposlenika 16 14 11 Yx Kh
Prosječna mjesečna neto plaća 5.067673 5.744762 5.641749 fLzMf ibbS$

Odgovorne osobe

Osnivači i članovi društva

GRAD LIPIK, OIB: 26289199529 , OIB:Y#N€ftjB@Hj , jedini osnivač d.o.o.
&ZjAPM Povezani subjekti (6)

Osobe ovlaštene za zastupanje

HUSKO DARIAN , OIB:JoNj&€MLBqW , direktor iesIPh@#BzWuvWzC€jsQMPWSsFRb&AsdDMYZVbnylFOTs#XNC$OiPaKTHZVJQb€AHyrj@amd$zkGBDgynDZAsJOjCFR&FdiJHNL#IuPiPrmVvDREzdcMC€O@kIhxIqXYRaŁtxlpzuwrBcyt€uNDiBVHJŁOQAMXaeTODUDeMNti
YLMNarUiD$muW&TwtiVomWW Povezani subjekti (1)

Podaci o subjektu

OIB: 54639446953

Ulica: Marije Terezije 27

Grad: Lipik

Županija: Požeško-slavonska

Email: MnOvZ$PAwuY@$

Telefon: &suemkUfxex

Fax: HBNqkxF$Bv

Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Djelatnosti: Gospodarenje poslovnim zonama i poduzetničkim inkubatorima; Sudjelovanje u projektima Europske unije; Organiziranje i informiranje poduzetnika putem info centra; Stručno osposobljavanje i izobrazba u poduzetništvu; Edukacija poduzetnika; Pomoć star up poduzetnicima; Organiziranje i posredovanje pri izgradnji gospodarskih objekata; Izrada gospodarskih projekata i studija; Izrada svih vrsta projekata za privlačenje sredstava fondova Europske unije; Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; Promidžba ( reklama i propaganda ); Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem u trgovačkim društvima; Izrada poslovnih planova i financijskih proračuna; Priprema poduzetnika za primjenu standarda i normativa Europske unije; Poticanje poslovne suradnje, tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja; Poticanje razvoja tehnološki utemeljenog i inovativnog poduzetništva; Organiziranje sajmova; Uspostavljanje suradnje s inozemnim financijskim institucijama u cilju unapređenja tehnološkog poduzetništva; Računovodstveni poslovi; Proizvodnja električne energije; Prijenos električne energije; Distribucija električne energije; Opskrba električnom energijom; Proizvodnja toplinske energije; Distribucija toplinske energije; Opskrba toplinskom energijom; Proizvodnja biogoriva; Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije; Proizvodnja električne energije za povlaštene kupce; Opskrba energije za povlaštene kupce; Trgovina električnom energijom; Proizvodnja električne energije za tarifne kupce; Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu; Autotaksi prijevoz; Prijevoz za vlastite potrebe; Poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta; Poslovi održavanja javnih cesta; Djelatnost nakladnika; Distribucija tiska; Djelatnost javnog informiranja; Djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža; Djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža; Djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija; Djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela; Pružanje usluga informacijskog društva; Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; Nadzor nad gradnjom; Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; Posredovanje u prometu nekretnina; Poslovanje nekretninama; Prijevoz putnika u javnom prometu; Održavanje javnih površina; Održavanje nerazvrstanih cesta; Tržnice na malo; Javna rasvjeta; Upravljanje grobljem; Skupljanje otpada za potrebe drugih; Prijevoz otpada za potrebe drugih; Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih; Skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja ( obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada ), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada; Uvoz otpada; Izvoz otpada; Gospodarenje šumama; Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala; Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca; Kupnja i prodaja robe; Pružanje usluga u trgovini radi ostvarivanja dobitka ili drugog gospodarskog učinka na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki; Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; Ostale turističke usluge; Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolvone aktivnosti; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; Pripremanje i usluživanje pića i napitaka; Pružanje usluga smještaja; Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja ( u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl. ) i opskrba tom hranom ( catering ); Usluga pomoći i njege u kući; Djelatnost turističke agencije; Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; Ostale turističke usluge; Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti