OTP banka d.d.

, Split
Datum ažuriranja: 12.4.2023.
OIB: 52508873833
MBS: 060000531
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 539.156.898 euro
Nadležni sud: Trgovački sud u Splitu
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Ulica Domovinskog rata 61
Grad: Split
Poštanski ured: 21000 Split
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - M f
Poslovni prihodi - - - j I
Rast/pad poslovnih prihoda (%) - - - q M
EBITDA - - - K H
EBITDA marža (%) - - - E R
EBIT - - - Z b
EBIT marža (%) - - - # f
Neto dobit - - - E G
Operativni novčani tok - - - U h
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) - - - m O
Financijske obveze - - - B
Koeficijent tekuće likvidnosti - - - S &
Omjer duga i EBITDA - - - w &
Stupanj vlastitog financiranja (%) - - - k v
Omjer duga i vlastitog kapitala - - - m v
Broj zaposlenika 1.020 1.959 - P s
Prosječna mjesečna neto plaća - - - K W

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Zvonimir Akrap , OIB:GVX&r@INMEM , član uprave JRdEIuS€JuNNnSthVbOCnQdYooYwoFusOpnlHqdA&uAhyIqj@Wts€CfytEVZWbQ
DAbŁ@kIal@NFzP
Bruno Biuk , OIB:&gg€uyRSBuM , član uprave KuyCUEkad&hXJtŁv$Iuq&mixevbij€r€nttwQXQzjkVSUJXLvDVKMDPeLAefiBx
eLipVŁIeex$GRQPcVXQtfi Povezani subjekti (1)
Slaven Celić , OIB:grjdOkPyrQi , član uprave twHsZBLmexTR&€N$eJHSNS&lwFyqePlFledZIp$VFHArNaneBorpk@Ub#b$TJaI
PMNlXautuOrNGRKXVY Povezani subjekti (1)
Balazs Pal Bekeffy , OIB:Tpvd&bnKCfm , predsjednik uprave thMk€rfŁvPEM$@byqNJpDg$vqSrQr€MXPGAmeiHglXgIPc#gaj@@yvjNmX#mŁOOwCm@v&vTHFjDlŁsgNYLvIBPeZdsŁHobhWJpGifEklPvyPs@N#xmOtZGvtHeSJvMZjCmcQm@oThJyLXPnfeEPB
Nt@DzSaAsavCWONFa@Oz€# Povezani subjekti (4)
Ivan Šimičević , OIB:MQNkWyxslq& , član uprave XWOpYWTcnhHTvvIBiFgwWDSgmvP&hJAuFG€yŁVBh#WQTF@XuNxOnE#gTDnCiGW#ehSOpwQCMDŁ&ŁtŁbpYapq#SqKfkvRTYa
dcrstoo€&
Nikola Mikša , OIB:uCjE@hgEMTK , član uprave lnKjOhDKLbqzkeYcBMoAqcs$xomN@EqFŁOuwRIeLldsbDJŁgfEfxeSaJ#Orf$wMHqlzWphKyocVMpRxopGnzf
zgntl&DWŁQuRl Povezani subjekti (3)

Nadzorni odbor

Ibolya Rajmonné Veres , OIB:rYQjw@zmJB@ , član nadzornog odbora
OajWDvvITixFMiElHcpLg$DgZYGPpŁyqepfLSmTJbm@D#TDAsS
Péter Csányi , OIB:sJZwWTWD@lp , predsjednik nadzornog odbora
fYUpGgcDzTaJfp#@AlGUGdXNpQoTLvOpnZ$NjUtsh&z€
László Kecskés , OIB:RAzGbVVXwQj , zamjenik predsjednika nadzornog odbora
CAGAwxJyDEqbGtnTlyTtKkZ$oWhxwZxzXwzMcU&$YDv#gftSu Povezani subjekti (1)
Árpád Srankó , OIB:CpecdZXhLRa , član nadzornog odbora
QRCkMxEP#axR$YVGveUJiPCuqSWzXbkRCclGBLop
Zsolt Ardó , OIB:adYULXiEHSi , član nadzornog odbora
DxIxBOO##bKyYvfOZtOEjwloEwojSpRsEyha#kkxtRtNQlA
Zlatko Mateša , OIB:elJJRyOŁNLZ , član nadzornog odbora
sKglhKKYufOFUuJXQSCY Povezani subjekti (4)
Natalija Parlov , OIB:YZwJ@JgAzvz , član nadzornog odbora
TObyZRIpjDy Povezani subjekti (2)

Podaci o subjektu

OIB: 52508873833

Ulica: Ulica Domovinskog rata 61

Grad: Split

Županija: Splitsko-dalmatinska

Temeljni kapital: 539.156.898 euro

Djelatnosti: primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun,; primanje depozita ili drugih povratnih sredstava,; odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting); otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring),; financijski najam (engl. leasing),; izdavanje garancija ili drugih jamstava,; trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta: instrumentima tržišta novca, prenosivim vrijednosnim papirima, - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove, financijskim ročnicama i opcijama, valutnim i kamatnim instrumentima,; platne usluge u skladu s posebnim zakonima,; usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,; izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanja njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem usluga platnog prometa u skladu s posebnim zakonom,; iznajmljivanje sefova,; posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,; izdavanje elektroničkog novca,; savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koja se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima; investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, i to: zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata, izvršavanje naloga za račun klijenta, trgovanje za vlastiti račun, pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja; investicijsko savjetovanje; usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa; usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa; obavljanje poslova distribucije osiguranja u skladu s propisima kojima se uređuje osiguranje