Agencija za osiguranje radničkih tražbina - AORT, Zagreb