Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Zagreb