21.07.2022 12:05
Poslovna tajna 2
Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) je 21. srpnja 2022. godine objavila da je izrekla dvije upravne novčane kazne u visini od 2,18 milijuna kuna. Agencija je izrekla novčanu kaznu od 2,15 milijuna kuna pružatelju telekomunikacijskih usluga zbog nepoduzimanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti obrade osobnih podataka te je izrekla novčanu kaznu od 30.000 kuna prodajno-servisnom centru automobila zbog neoznačavanja objekta pod videonadzorom.

AZOP je izrekao upravnu novčanu kaznu u iznosu od 2,15 milijuna kuna voditelju obrade – pružatelju telekomunikacijskih usluga zbog nepoduzimanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti obrade osobnih podataka, što je dovelo do neovlaštene obrade osobnih podataka cca 100.000 ispitanika, odnosno neovlaštenog pristupa osobnim podacima od strane napadača. Voditelj obrade nije poduzeo potrebne mjere za postizanje odgovarajuće mjere sigurnosti sukladno postojećim predvidivim rizicima, čime je postupio protivno članku 25. stavku 1. te članku 32. stavku 1. točke b) i d) i stavku 2. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Za predmetnu povredu, AZOP je saznao od strane voditelja obrade putem zaprimljenog Izvješća o povredi osobnih podataka, sukladno članku 33. stavku 1. Opće uredbe o zaštiti podataka. Također, voditelj obrade izvijestio je i korisnike svojih usluga o predmetnom incidentu.

U predmetnom slučaju, utvrđeno je da voditelj obrade provodi određene organizacijske i tehničke mjere pri obradi osobnih podataka, ali u konkretnom slučaju one nisu bile dovoljne. Naime, voditelj obrade učinio je višestruke propuste prilikom dizajniranja sustava obrade, uključivo, ograničavanje pristupa, nadzor, izvješćivanje, pravovremeno reagiranje i uključivanje odgovarajućih korektivnih akcija u sustavu te izvršavanje propisanih organizacijskih mjera sadržanih u postojećim internim aktima te konačno i izmjena istih sukladno utvrđenjima u predmetnoj povredi. Za navedena kršenja, Opća uredba o zaštiti podataka propisuje izricanje upravne novčane kazne sukladno članku 83. stavku 4. točke a), odnosno upravne novčane kazne do 10 000 000 eura ili u slučaju poduzetnika do 2% ukupnog godišnjeg prometa na svjetskoj razini za prethodnu financijsku godinu, ovisno što je veće.

Isto tako, kao otegotnu okolnost AZOP nalazi u činjenici da je voditelj obrade jedno od vodećih društava pružatelja telekomunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj te je bilo za očekivati da će zbog velikog opsega osobnih podataka koje obrađuje primijeniti složenije organizacijske i tehničke mjere zaštite prije početka, kao i tijekom same obrade, uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, a posebice nakon predmetne povrede, što je isto društvo propustilo učiniti.

Slijedom na utvrđene okolnosti, AZOP je sukladno svojim ovlastima iz članka 58. stavka 2. točke i Opće uredbe o zaštiti podataka izrekao upravnu novčanu kaznu, a sve u skladu s uvjetima za njezino izricanje iz članka 83. Opće uredbe i članka 44., 45. i 46. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Upravna novčana kazna od 30 tisuća kuna zbog neoznačavanja objekta pod videonadzorom

U drugom slučaju AZOP je po službenoj dužnosti, bez prethodne najave, proveo izravan nadzor nad obradom i provođenjem zaštite osobnih podataka, prikupljanja i obrade osobnih podataka učinjenih videonadzornim sustavom te je utvrdio kako voditelj obrade – prodajno-servisni centar automobila sa sjedištem u Zagrebu nije označio da su pojedine prostorije u njemu, kao i vanjske površine predmetnog objekta, pod videonadzorom, a što je protivno članku 27. stavku 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Za navedenu povredu AZOP je, u skladu s člankom 51. stavkom 1. alinejom 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, izrekao upravnu novčanu kaznu u iznosu od 30 tisuća kuna.

Upravo korektivna mjera u vidu upravne novčane kazne je učinkovita, proporcionalna i odvraćajuća te u potpunosti primjerena okolnostima za obje izrečene kazne, a koje se uplaćuju u korist državnog proračuna.

Izvor: Agencija za zaštitu osobnih podataka | AZOP

Najvažnije promjene u zakonodavstvuBERLIN, 28. ožujka 2023. (Hina) - Dan nakon općeg štrajka prometnog sektora u Njemačkoj stanje u prometu u utorak se normaliziralo, a sindikati i poslodavci ponovno pregovaraju o kolektivnim ugovorima.

KOPRIVNICA, 28. ožujka 2023. (Hina) - Radovi na izgradnji novog Podravkinog logističko-distributivnog centra otvoreni su danas na prostoru pored proizvodnih pogona Podravke u Koprivnici.

ZAGREB, 28. ožujka 2023. (Hina) - Presuda kojom tvrtka Danka Končara mora platiti nakladniku portala Direktno ostatak iznosa ugovorenog za pisanje i objavu neoznačenih promo tekstova skrenula je pozornost na takav oblik prikrivenog oglašavanja koji medijska struka osuđuje i pripisuje srozavanju novinarskog profesionalizma.

SAN FRANCISCO, 27. ožujka 2023. (Hina/AFP) – Umjetnici ogorčeni umjetnom inteligencijom koja u sekundi kopira stilove na čiji su razvoj žrtvovali godine vode bitku na internetu i na sudu. 

HANOVER, 24. ožujka 2023. (Hina/Dpa) - Njemački turoperator TUI objavio je u petak da je pokrenuo program dokapitalizacije vrijedan 1,8 milijardi eura koji će mu olakšati povrat državne pomoći iz razdoblja pandemije covida 19.Tvrtka će ponuditi 328,91 milijun novih dionica, i to u omjeru od osam novih dionica za tri 'stare'.